[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] زلزله

[تاریخ:] ۲۴ مهرماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۷۸

 

نامه وارده

خنظل [حنظل] تلخ (پپسی کولا) را ننوشید – من از برادران و خواهران مسلمان دعوت میکنم که خنظل تلخ یعنی پپسی کولا را ننوشید و در این مبارزه مقدس قاطبه مسلمانان ایران هماهنگ و پشتیبان شما هستند.و کفی باالله وکیلا

 

بنام خدای بزرگ

بجناب آقای پوراعتضادی مدیر با شهامت روزنامه شریفه زلزله و هیئت محترم تحریریه آن با سابقه مفرطی که بمبارزات درخشان شما در گذشته و حال دارم و با اینکه بارها جهاد قلمی شما را که بر علیه ایادی پست و مزدور خارجی که در لباسهای مختلف و عناوین متعدد بجاسوسی و وطن فروشی و خیانت مشغول بوده و پیوسته بوسائل گوناگون در تخریب بنیان خداپرستی و ملیت و نوع دوستی مردم میکوشند سرسختانه ادامه میدهید ستوده‌ام.

معهذا چون قلم شما زبان ماست ناگزیرم بنام یک فرد مسلمان ایرانی شما را در این مبارزه مقدسی که بمنظور رسوا کردن دشمنان اسلام و ایران و خائنین بملک و ملت یعنی دسته منفور و ملعون بهائیها و مرام پست اشتراکی و حیوانی بهائیت در پیش گرفته‌اید تقدیر نموده هماهنگی خود و برادران مسلمان خود را در این مبارزه پی‌گیر اعلام نمایم.

آری این اقلیت منفور و مردود که بی‌ناموسی و بی‌عفتی و وطن فروشی و جاسوسی اجانب بهزار بار بدتر و پست‌تر از حزب منفور توده است از ماه مبارک رمضان که در اثر فداکاریهای آقای فلسفی و سایر دانشمندان اسلامی با هیجانات و احساسات پرشور مردم را بر علیه خود مشاهده کردند و دیدند که چگونه حظیرت‌القدس یا کانون جاسوسی و بی‌عفتی آنان بدست سربازان و برادران مسلمان خراب شد برای جبران این خسارات و همچنین برای اینکه غیرمستقیم انتقام گرفته باشند بهر وسیله و دستاویزی متشبث شده‌اند.

یکی از اسلحه‌های قتال و کشنده و مسموم آنان امروز همین پپسی کولای ناگوار است که سرعت سوء تاثیرش در اعصاب نوشندگان مشهود گردیده است.

کسانی که این حنظل تلخ را نوشیده‌اند همه تحت تاثیر همان تبلیغات اولیه‌ای که قریب ۱۰ میلیون ریال از طرف اربابان متبوعه خرج آن شده است واقع شده‌اند و فکر و شعور ثابتی در این کار دخالت نداشت.

(و همین تحت تاثیر واقع شدن بدون دلیل و بی‌اساس است که فکر انسان را از تعمق در امور باز داشته و آدمی را گرفتار خمودی فکر نموده و مانند پشه‌ایکه در معلق است بدنبال هر وزشی حرکت میدهد)

من از برادران و خواهران مسلمان خود دعوت میکنم که در اطراف این موضوع تحقیق بیشتری بنمایند و بیش از این با نوشیدن این سهم مهلک جسم و جان خود را بخطر نینداخته و خود را مسموم نکنند.

شما میتوانید همان پول را بدهید و در مقابل از آب میوه‌جات – بنوشید که منافع محسوس آن مورد تصدیق تمام اطبای داخلی و خارجی و بمراتب بیش از منافع احتمالی پپسی کولا است (در حالی که پپسی کولا سر سوزنی منفعت ندارد)

همچنین از جناب آقای پوراعتضادی و هیئت محترم تحریریه که در تنویر افکار عمومی از هیچ‌گونه مجاهدت و کوششی دریغ نمی‌نمایند سپاسگزار و تذکر میدهم که در این مبارزه مقدس نه تنها من بلکه قاطبه مسلمانان ایران هماهنگ و پشتیبان شما هستند گرچه تنها خدا کافیست.

و کفی بالله وکیلا

با تقدیم احترامات مرتضی ساجدی

زلزله – به آقای ساجدی و عموم مسلمانان اطمینان میدهیم تا رسیدن به هدف یعنی کوتاه نمودن دست بهائیان و رسوا نمودن حبیب ثابت مبارزه را ادامه خواهیم داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]