[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] زلزله

[تاریخ:] ۱۷ مهر ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۷۷

 

معجزات پپسی‌کولا یا سوغاتی عکا را از زبان حبیب ثابت بهائی بشنوید- حبیب ثابت مسئول کارخانه پپسی‌کولا و رئیس بهائی‌ها به شیره‌ایها و تریاکیها و الکلی‌ها توصیه میکند که ... پپسی‌کولا بنوشید- تا بهتر از تریاک شما را نشاء نماید – پپسی‌کولا بنوشید – تا زیادتر از شیره شما را گیج و منگ سازد- پپسی کولا بیاشامید – تا زودتر از عرق و شراب شما را مست و ملنگ (!) کند و عقل‌تان را زایل نماید.

چون پپسی‌کولا – جانشین شیره و تریاک و قائم مقام عرق و شراب است، بازهم حبیب ثابت جوانان را اندرز میدهد که پپسی‌کولا میل نمائید تا معتاد شوید و تدریجاً صحت خود را از دست بدهید. پپسی‌کولا سر بکشید، تا نام ورزش را از یاد ببرید و راه ورزشگاهها و زورخانه‌ها را فراموش کنید.

پپسی‌کولا بخورید تا شما هم مانند معتادین به افیون سرشناس شوید و جایگاهی نظیر باغ مهران برایتان تهیه نمایند و سرگرمی مردم و سوژه روزنامه‌نگاران گردید...

پپسی‌کولا بنوشید – تا بهائیان بتوانند حضیرت القدس [حظیره القدس] تعمیر و با استفاده کلان پپسی‌کولا موفق شوند لانه‌های فسادی اضافه از حضیرت القدس بسازند [ناخوانا] شکست خورده و منکوب شده خود را [ناخوانا] در آن پناهگاهها پناه دهد.

پپسی کولا بنوشید، تا بهائیها نگویند و داد نزنند و به سازمان شکایت نکنند که در ایران اقلیت‌های مذهبی تأمین ندارند.

(گر چه آنها اقلیت مذهب نیستند و بقول مسلمان‌ها، فرقه ضاله بمثابه شیشه له هستند و از دین وایمان بوئی نبرده‌اند) ولی فعلاً شوقی افندی رل خوبی بازی کرده و تا حدی آنها را از دست مسلمانها نجات داده و به فرقه‌ی رسوا شده بهائیها سروسامانی داده.

چون، پپسی‌کولا بدست بهائیان تهیه میشود و از مایعات درست میگردد و خود نیز مایع میباشد و چون با کوکائین و الکل ترکیب میشود و با مواد مخصوص مخلوط می‌گردد باعث بیماری خطرناک اولسر (زخم معده) کانسر (سرطان) است.

ای خواننده گرامی‌ای همکیشان ارجمند ای ایرانیان عزیز بدانید که هیئت تحریریه این روزنامه از نوشتن این مقالات نظر و غرضی جز حفظ سلامتی شما و خنثی کردن عملیات دشمنان دین مبین اسلام نداشته و بخدای بزرگ سوگند میخوریم که نویسندگان این سلسله مقالات نه حبیب ثابت را میشناسند و نه هیکل کثیف او را دیده‌اند هر چه مینویسیم دور از سفسطه و مغلطه است...

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]