[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] زلزله

[تاریخ:] ۱۰ مهر ١٣٣۴

[شماره:] ۲۷۶

 

سرطان و اگزما با پپسی کولا- برای توجه جناب آقای نخست‌وزیر و جناب آقای وزیر بهداری- پپسی کولا اکنون با مدارک قاطع ثابت کرده که معجون مرگ است و تدریجاً خاصیت خطرناک و مرگ‌آور و مسموم کننده خود و ماهیت کثیف «حبیب ثابت» را نشان میدهد.

ای خراب کنندگان حضیرت‌القدس ای مدافعین و ای سربازان راه حق- ای مسلمانان، ای پرهیزکاران، ای ورزشکاران، ای جوانان، ای پیران، ای مادران بیدار شوید و از نوشیدن این شراب عفن و این شربت مملو از لجن که با کوکائین و مواد مضره عجین شده احتراز جوئید. و چشم بسته سلامتی خود را فدای نیات پلید بهائیان که دشمن خونی شما و دشمن مذهب و ایمان شما میباشند ننمائید. زیرا ثابت شده که حبیب ثابت درماه رمضان امسال سوگند خورده بود که با پول مسلمانان حضیرت‌القدس را تعمیر و حضیرت‌القدسهای دیگری ساختمان نماید و به جبران دشنام‌هایی که از مردم شنیده‌اند آنها را به بیماری مسری و خطرناک مبتلا سازد...

مسموم شدن سه طفل که دو هفته قبل معرفی نمودیم و تجزیه مواد پپسی‌کولا که طبق اظهار مطلعین از کوکا درخت موجوده قاره در آفریقا با الکل مخصوص ترکیب و با مختصر شکر سرخ و آب معمولی تهیه میشود و هزاران نفر را در کشورهای آمریکا و اروپا به بیماری اولسر کانسر (سرطان) دچار کرده است. منظور پلید این مرد خبیث و فرقه کثیف را ثابت و مقالات روزنامه زلزله هم مانند ناقوس مرگ در گوش مردم صدا کرد و جنایت حبیب ثابت ورد زبان مرد و زن و خرد و کلان گردید و طشت رسوائی بهائیان از بالای خرابه‌های حضیرةالقدس [حظیرة‌القدس] بر زمین سرنگون گردید و صدای آن در مجلس شورای ملی منعکس گردیده و بنا به نوشته روزنامه اتحاد ملی چند روز قبل آقای ذوالفقاری معاون نخست‌وزیر به آقای جهانگیر تفضلی نماینده مجلس و مدیر روزنامه ایران ما میگوید تو چرا دیگر در روزنامه راجع به پپسی‌کولا به آقای نخست‌وزیر نیش میزنی؟! آقای جهانگیر تفضلی جواب میدهد در صورت‌جلسه علنی موضوع حبیب ثابت و پپسی‌کولا و نخست‌وزیر مطرح شده و خوب بود دولت به این حرفها که در مرجع رسمی زده شده جواب میداد.

با این وصف آیا شایسته است آقای نخست‌ وزیر دم فرو بندد و راجع باین همه شایعاتی که راجع بسهام خود ایشان و خطر نوشیدن پپسی‌کولا و سوء‌نیت فرقه بهائیان رواج دارد توضیحاتی ندهند؟ آیا پسندیده است آقای دکتر صالح وزیر بهداری در مقابل اینهمه سر و صدائی که راجع به عملیات حبیب ثابت و فرقه ضاله بهائی بلند شده و آشامیدن پپسی‌کولا را بعلت ترکیب مواد آن با کوکائین و اجزاء مضره سم قاتل معرفی نموده‌اند سکوت اختیار نماید و حتی پاسخ سؤالات این روزنامه را هم برای اسکات مردم ندهند.

بهرحال ما بنام یک فرد مسلمان و یک روزنامه‌نگار با ایمان به هم‌کیشان خود توصیه می‌نماییم که از آشامیدن این شربت مسموم کننده (که معجون مرگ لقب گرفته است) جداً اجتناب و احتراز جویند و عملیات مخرب و خائنانه‌ی بهائیان بدین وسیله خنثی سازند.

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]