[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] زلزله

[تاریخ:] ١٧ مهر ۱۳۳۴

 

پپسی کولا ((معجون مرگ)) ننوشید تا با عزرائیل دست به گریبان نشوید

بهائیان بدانند که مدیر زلزله نوه‌ی شریعمتدار سنگلجی و در مبارزه در راه حق بر باطل از فدا کردن جان هم دریغ ندارد.

در چند شماره آنچه لازمه خدمت به بهداشت عمومی بود نوشتیم و طی مقالات مسلسل و مفصل ماهیت حبیب ثابت بهائی و سوغاتی کثیف شوقی افندی یعنی مشروب الکلی و خطرناک پپسی‌کولا را افشاء و با مدارک غیرقابل انکار و اسناد تردید ناپذیر ثابت نمودیم که پپسی‌کولا را بهائیان از نظر انتقام شکست مفتضحانه خود باین کشور آورده و چون تولید بیماری اولسر (زخم معده) و کانسر (سرطان) و همچنین اگزما مینماید، بهمین علت با صرف ده میلیون دلار تبلیغات تصمیم گرفته‌اند از یکطرف جیب مردم را خالی و از طرف دیگر جوانان را معتاد و اطفال را مسموم و رویهمرفته بزرگترین ضربت را به تصور باطل و واهی خود بر پیکر مسلمانان وارد آوردند!!

این بود که جداً در مقام خنثی نمودن تبلیغات این ناکسان بر ‌آمده و هر نقشه‌ایکه حبیب ثابت برای پیشرفت منظور پلید بهائیان کشیده بود ما با اتکاء به نیروی معنوی که همان نام نامی اسلامی میباشد نقش بر آب کردیم و سر‌بلند و مفتخریم که در این مبارزه مقدس که همانا رسوا ساختن فرقه ننگین بهائی و بابی است تا حد زیادی توفیق یافته و مصرف این شربت آلوده به سم را به ثلث فروش اولیه تقلیل داده تمام اقدامات شیطانی و عملیات اهریمنی و تبلیغات منفی و مثبت این دست پروردگان (جمال ابهی!!) را از قبیل آتش زدن پوشال کارخانه بعنوان حریق و تعقیب لیموناد سازان قلابی بعنوان پپسی‌کولای تقلبی و سایر اعمال بی‌شرمانه و ابلهانه از جمله نوشتن اراجیف و اباطیل با امضاء جعلی و یا مستعار که همین نامه‌ها خود دلیل بارز پستی و دنائت و ترس آنها میباشد که نمیتوانند و قدرت ندارند صراحتاً نامه‌ها را امضاء نمایند، خنثی و مانند حباب صابون در فضا محو کردیم.

و خلاصه با نیش خامه جانسوز پرده ریا و تزویر را پاره و از پس پرده قیافه‌های منحوس واقعی و چهره‌های اهریمنی و حقیقی بهائیان بی‌شرم را بیرون کشیدیم و بمردم نشان دادیم و حتی در تجزیه مواد عفن شربت مخلوط با لجن پپسی‌کولا کوشش فراوانی بکار بردیم تا دانستیم که این شیشه‌های بظاهر ظریف مملو از معجون کشنده و خطرناکی که باعث بیماری‌های زخم معدی و سرطان میشود بوده و مردم را از نزدیک شدن باین شربت مسموم بر حذر داشتیم.

آری افتخار می‌کنیم که وظیفه مقدس خود را نسبت به ملت ایران بویژه در باره هم‌کیشان و هم‌مسلکان که مسلمانان هستند بنحو اتم و بطور اکمل انجام دادیم و حتی با همت خود کارخانه را که جایگاه و پناهگاه بهائیان که لانه جاسوسی میباشد بر ملاء ساخته و فریاد زدیم اگر حضیرة‌القدس [حظیرة‌القدس] از دست مشتی بهائیان منحوس و جاسوس گرفته شده در عوض کارخانه محفل کثیف این ناپاکان شده است.

ما همه چیز را نوشتیم و همه چیز را گفتیم و بعداً هم باز مینویسیم و میگوئیم.

زیرا بر کسی پوشیده نباشد که مدیر روزنامه زلزله (اسمعیل پور اعتضادی) نوه شریعتمدار سنگلچی که یکی از پیشوایان مذهب و پیشروان راه حقیقت بوده است میباشد و با تأسی و تبعیت از پدر بزرگوار خود تا در این مبارزه مقدس که مبارزه حق بر باطل است غلبه نیابد آنی وجدانش آسوده نخواهد شد و تا محو فرقه ضاله بهائی و تخلیه کارخانه پپسی‌کولا ارمغان فرزند (نقطه اول!!) در وجود معدودی جاسوس بی‌ایمان دست از مبارزه نخواهد کشید.

در هفته آینده و هفته‌های بعد و تا روزی که در انجام منظور مقدس خود توفیق بیابیم این موضوع را خواهیم نگاشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]