[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] زلزله

[تاریخ:] ۲۴ مهر ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۷۸

 

کارخانه پپسی‌کولا بجای حضیرت‌القدس [حظیره‌القدس] محل تجمع بهائیان شده

ای مردم پپسی‌کولا، نجس است – پپسی‌کولا حرام است – پپسی‌کولا معتاد کننده است، پپسی‌کولا: ارمغان بهائیان و مسموم کننده مسلمانان است، از خوردن آن اجتناب نمائید، از آشامیدن او احتراز ورزید و الا پشیمان خواهید شد - بازداشت لیموناد سازان که به تحریک حبیب ثابت رئیس حیله‌گر و شیاد فرقه بهائیان انجام یافت بیش از پیش ماهیت کثیف این مرد نجس را معلوم ساخت

صحنه‌سازی حبیب ثابت بهائی برای مسموم کردن مسلمانان و تهی نمودن جیب ایرانیان هر روز بشکلی ادامه دارد و این مرد وقیح بدون آنکه دست از رویه پلید خود بردارد و در تشویق و ترغیب مردمان ساده‌دل در آشامیدن این نوشابه الکی عفن و شربت مملو از لجن آنی خودداری ورزد به تبلیغات عجیب و غریبی دست زده است که به عقل شیطان هم نمیرسد گاهی حریق مدهش و مخوف! کارخانه را دست‌آویز قرار میدهد و جرائد را خودبخود وادار میسازد ضمن درج خبر مزبور نام پپسی‌کولا را بگوش ساکنین ایران برسانند بدون اینکه دیناری بابت حق‌الدرج این اخبار که برای کارخانه پپسی‌کولا بمنزله مفیدترین آگهی میباشد پرداخت کند: ...حالا درست توجه نمائید تا نویسنده پیش‌گوئی خود را مجدداً بخاطر شما خوانندگان عزیز بیآورد.

قبل از اینکه حریق ساختگی و الکلی [الکی] در کارخانه پپسی‌کولا رخ دهد. ما ضمن مقاله مفصل و مطولی پرده از روی نیات پلید حبیب ثابت و شرکاء برداشته و شرح مبسوطی از چگونگی تبلیغات منفی نابکاران و بهائیان درج و با استناد به اخبار موثقی که به اطلاع ما میرسید نوشتیم که حبیب ثابت دست به تبلیغات و تصمیم گرفته چند نفر را تحریک نماید که بدادگستری و مقامات صالحه شکایت کنند و شهرت پپسی‌کولا را مضر و نامطبوع معرفی سازند سپس جنجالی براه اندازند و با تشبث و توسل و همدستی شرکاء و سهامداران برائت حاصل کند و در نتیجه مردم ایران را با فراغ خاطر تشویق به نوشیدن «معجون مرگ» نماید مقاله ما تأثیر خود را بخشید و حبیب ثابت را موقتاً از این اقدام منصرف نمود در عوض صحنه دیگری تشکیل داد و رل مضحکی بازی کرد.

بدین معنی که مقداری پوشال و جعبه‌های شکسته را عمداً آتش زد و فردای آنروز حریق کارخانه پپسی‌کولا در تمام جرائد مرکز با شرح و بسط کاملی منعکس گردید و تمام اهالی کشور را به‌ وجود چنین کارخانه و چنین نوشابه مطلع ساخت و سپس به بهره‌برداری از تبلیغات معکوس خود پرداخت.

اخیراً چون مشاهده کرد روزبروز از مشتریان پپسی‌کولا کاسته شده و فروش یکصد هزار شیشه به نسبت تقلیل یافته و مقالات آتشین زلزله برقع از چهره منحوس تبه‌کاران و دشمنان ایرانیان برداشته و مانند سد سدیدی جلو سیل تبلیغات نابکاران را گرفته و ترکیبات کشنده و معتاد کننده‌ی پپسی‌کولا را بسمع مردم رسانده و مسلمانان را از آشامیدن این معجون مرگ که باعث بیماری اولسر (زخم معده) و کانسر (سرطان) است بر حذر ساخته و نیات شوم فرقه ضاله بهائی را که همانا انتقام گرفتن از قرآن پرستان میباشد برملا نموده است بهر اقدام مذبوح و مذمومی متوسل گردید و چون نتوانست با انواع و اقسام حیل مانع از درج و نشر مقالات ضد پپسی‌کولا و ضد بهاء شود.

ناچار تصمیم اولیه خود را که ما در چند هفته قبل بسمع مسلمانان رسانیده و منظور پلید او را افشاء کرده بودیم اجراء نمود و چند نفری را وادار به شکایت کرد که طعم پپسی‌کولا زننده و بوی پپسی‌کولا تهوع‌آور است.

این مکار حیله‌گر با درج مقالات مسلسل و مکرر خوانندگان ارجمند را مطلع و نمونه و تزویر این عنصر مزور و مزدور در خلال مقالات بنظر ملت نجیب و خوش‌قلب ایران رسانیده بودیم بدین لحاظ در این مقاله نیازی به شرح ماجرای این ماجراجو نداشته همین‌قدر برای روشن نمودن ذهن مأمورین متذکر می‌شویم که شیشه‌های پپسی‌کولا گران‌تر از بهای محتویات آنها بوده و چون در خارجه ساخته می‌شوند.

لیموناد سازان باحتمال قوی قادر بتهیه شیشه خالی نبوده و اگر فروشندگان پپسی‌کولا شیشه‌ها و حتی جعبه خالی‌های جای پپسی‌کولا را تحویل ندهند از فروشندگی محروم و غرامت شیشه‌ها را دانه‌ای ۶ ریال دریافت خواهند داشت.

چطور لیموناد سازان می‌توانند همیشه شیشه بدست آورند و با تهیه پپسی‌کولای تقلبی مردم تهران را وادار بشکایت سازند. ما چون از جریان کار لیموناد سازان اطلاعی نداریم در این مورد فعلاً سکوت کرده ولی یقین داریم که حبیب ثابت بهائی از هیچ اقدام و هیچ عملی برای تکثیر محصول پپسی‌کولا و تزئید فروش آن روگردان نبوده و از نظر پیشرفت امیال پست خود و اغراض پلید بهائیان بهر کار پستی تن درخواهد داد. کما اینکه اطلاع یافته‌ایم که کارخانه فعلی را به آبادان انتقال خواهد داد و کارخانه معظم‌تری برای تهران سفارش داده و اگر مسلمانان عکس‌العمل شدیدی با تحریم نمودن این معجون خطرناک و خنثی ساختن عملیات این عنصر ناپاک و بهائی بی‌باک بعمل نیاورند

طولی نخواهد کشید که شعبات خود را در سراسر کشور اسلامی ایران توسعه دهد و سلامتی ملیون‌ها نفر را بخطر اندازد و سرمایه هنگفتی جهت پیشرفت مقاصد بهائیان جمع‌آوری نماید و همانطوری که فعلاً کارخانه پپسی‌کولا را بجای حضیرت‌القدس [حظیره‌القدس] پناهگاه و محل اجتماع و محفل بهائیان قرار داده و بهائیان اخراجی و وازده و طرد شده را بنام حسابدار و دفتردار و غیره در پناه خود جا داده است پناهگاه دیگری به اسم کارخانه پپسی‌کولا در آبادان و نقاط مهم کشور دائر و بدون ترس و بیم محل اجتماع ناپاکان قرار دهد

خبر حیرت‌انگیز دیگر

خوانندگان عزیز. اکنون که مشغول نوشتن این مقاله بودیم خبر موثقی راجع به تقلب پپسی‌کولا بوسیله لیموناد سازان رسید که واقعاً باید به شیطنت و حرامزادگی و شیادی حبیب ثابت آفرین گفت (!) میدانید این ناکس شیطان چه کرده؟

ما ضمن مبارزه علنی و پی‌گیر در خفا هم برای اثبات مدعای خود اقدامات مؤثری بعمل آورده و در صدد آن بودیم اگر بخواهد حقیقت‌گوئیهای روزنامه را معکوس جلوه دهد و بنام افتراء و اتهام بمحاکمه صالحه شکایت کند.

مدارک قاطع و شکننده‌ای بدست داشته و روی میز دادستان بگذاریم و اقدامات مزبور نیز این بود که در همان نخستین روزهای تأسیس کارخانه پپسی‌کولا یعنی ایامی که این جانی از نظر فریب دادن مردم پپسی‌کولا را مجانی بمردم تقدیم میکرد ما که از ماهیت کثیف حبیب ثابت و خاصیت و کیفیت معجون مرگ (پپسی‌کولا) اطلاع داشتیم چند شیشه خریداری و بوسائلی بخارج کشور ارسال نمودیم که مواد آن را در لابراتوارهای اروپا تجزیه و از ترکیبات آن این روزنامه را مطلع نمایند چندین روز قبل پاسخ اروپا رسید و صراحتاً گواهی نموده بودند که آشامیدن پپسی‌کولا زیان فراوان داشته و مخصوصاً باعث بیماری اولسر (زخم معده) و کانسر (سرطان) میگردد

پپسی‌کولا بخورید تا شما هم مانند معتادین به افیون سرشناس شوید و جایگاهی نظیر باغ مهران برایتان تهیه نمایند و سرگرمی مردم و سوژه روزنامه‌نگاران گردید.

تا بهائیان بتوانند حضیرت‌القدس [حظیره‌القدس] تعمیر و با استفاده کلان پپسی‌کولا موفق شوند لانه‌های فسادی اضافه از حضیرت‌القدس [حظیره‌القدس] بسازند و اردوی شکست‌خورده و منکوب شده خود را [ناخوانا] در آن پناهگاه‌ها پناه دهد.

پپسی‌کولا بنوشید تا بهائیها نگویند و داد نزنند و به سازمان شکایت نکنند که در ایران اقلیت‌های مذهبی تأمین ندارند. (گر چه آنها اقلیت مذهبی نیستند و بقول مسلمان‌ها، فرقه ضاله بمثابه شیشه له هستند و از دین و ایمان بوئی نبرده‌اند) چون پپسی‌کولا بدست بهائیان تهیه میشود و از مایعات درست میگردد و خود نیز مایع میباشد چون با کوکائین و الکل ترکیب میشود و با مواد مخصوص مخلوط می‌گردد باعث بیماری خطرناک اولسر (زخم معده) کانسر (سرطان) است.

ای خواننده گرامی. ای همکیشان ارجمند. ای ایرانیان عزیز بدانید که هیئت تحریریه این روزنامه از نوشتن این مقالات نظر و غرضی جز حفظ سلامتی شما و خنثی کردن عملیات دشمنان دین مبین اسلام نداشته و بخدای بزرگ سوگند میخوریم که نویسندگان این سلسله مقالات نه حبیب ثابت را میشناسند و نه هیکل کثیف او را دیده‌اند هر چه مینویسیم دور از سفسطه و مغالطه بوده و مقرون بصدق و حقیقت میباشد.

مرگ ما. دین ماست، آئین ماست پیغمبر و امام ماست. ما از گوشه و کنار و اطراف و اکناف بوسیله اشخاص معتمد و خبرنگاران موثق اخبار زیادی از عملیات این دسته خطرناک و فرقه ناپاک بدست میآوریم و خود نیز به انحاء مختلف و وسایل مخصوص اخبار را بررسی مینمائیم و سپس با رعایت نمودن سیاست عمومی و در نظر گرفتن مصالح مملکتی، جزئی از اخبار آنرا منتشر میکنیم و از لحاظ وظیفه مسلمانی و روزنامه‌نگاری به مسلمانان و حتی به اقلیت‌های مذهبی ایران خاطرنشان می‌سازیم و یاد‌آوری میکنیم.

بلکه تقاضا و استدعا می‌نمائیم که بدست خود تیشه بریشه خود نزنند و از آشامیدن این شربت مملو از لجن و این مشروب عفن احتراز جویند و از نوشیدن آن علاوه بر اعتیاد باعث بیماری السر - کانسر هم میشود اجتناب نمایند و دوری گزینند.

آنها پشتشان به جبال هیمالیا وصل است و جیبشان به دریای و دلار راه دارد منتهی اینبی‌دینان غافل بودند که تمام قدرت مالی و مادی آنان در برابر مختصر نیروی معنوی همچون حباب صابونی بیش نبوده و همواره حق بر باطل غلبه خواهد یافت کما اینکه دیدیم و دیدند از نخستین روز انتشار مقالات ما برعلیه پپسی‌کولا روز بروز فروش این مایع نجس تقلیل یافته و اکنون به ثلث بلکه کمتر هم رسیده است.

البته حبیب ثابت و سهام‌داران کثیف و شرکاء بی تعصب او نیز بیکار ننشستند و به انواع حیل متوسل شدند که مانع نشر روزنامه و توزیع زلزله گردند ولی تیر آنان همیشه بسنگ خورده و زلزله بیش از پیش زلزله بارکان بهائیان و کارخانه پپسی انداخته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]