[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] زلزله

[تاریخ:] ۲۷ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۷۴

 

نامه وارده از حجت‌اسلام آقای آقا شیخ تقی اسلامی

پپسی کولا یا مشروبیکه بهائیها در ایران ترویج میکنند!!

تبلیغاتی که از طرف ثابت پاسال نماینده فرقه بهائی‌ها در طهران روی پپسی کولا شده است بی‌نظیر بوده با اینکه کلیه اعضاء و کارمندان کارخانه پپسی کولا بهائی میباشند چون پپسی کولا مایع است یقینا از نقطه نظر شرعی نجس و بر هر فرد مسلمانی واجب است که از خوردن حتی دست زدن به شیشه آن که آلوده به دست کارمندان بهائی شده است اجتناب نمایند.

مضافا بر اینکه آنچه مطلعین فن اظهار می‌کنند این مایع مخلوط با مقداری الکل است که شرب آن در مذهب اسلام حرام میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]