[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] زلزله

[تاریخ:] ۶ آذر ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۸۴

 

آیا آقای سید مصطفی کاشانی بوسیله پپسی کولا مسموم و مرحوم شد؟!

بالاخره «پپسی کولا» ماهیت خطرناک خود را نشان داد. سرانجام (معجون مرگ) یکی از فرزندان میهن را به دیار عدم سوق داد.

با اینکه فروش پپسی کولا در کشور فرانسه هم اخیرا بحکم قانون ممنوع گردید، با اینکه حبیب ثابت نیز دو هفته قبل بوسیله درج آگهی در جراید کثیر الانتشار نوشیدن پپسی کولا را با مشروبات الکلی منع نموده و اقرار به مسمومیت آن کرد. و با اینکه مواد «پپسی کولا» تجزیه شده و ثابت شده که با کوکائین و الکل مخصوص و سایر مواد مسموم کننده ممزوج و مخلوط می‌باشد. چرا؟؟؟!!!

مرگ مرموز و غر مترقبه آقا سید مصطفی کاشانی نماینده مجلس شورایملی فرزند سالم و قوی و ورزیده و جوان آقای سید ابوالقاسم کاشانی. خبرنگاران کنجکاو این روزنامه را بر آن داشت که از راه‌های دیگر داخل در جریان شده و از علت واقعی مرگ نابهنگام و عجیب مرحوم آقای سید مصطفی کاشانی پرده بردارند البته خوانندگان گرامی از جزئیات قضیه که ضمن اخبار گوناگون در جرائد درج گردیده است آگاه شده و میدانند مرحوم کاشانی آخرین شب خود را بدوا در منزل آقای ناجی و سپس در باغ خصوصی خود در شمیران بسر برده و بعد از نیمه شب که بمنزل آمده است. با رنگ پریده و لبان کبود شده و قیافه تیره به اطاق خواب خود میرود و دیگر سر از بالش بر نمیدارد.

تا اینجا همه کس از جریان اطلاع دارد و تقریبا برای عموم ثابت شده که مرحوم کاشانی را یا مسموم نموده‌اند یا بعللی خودش مسموم شده است این موضوع را خبرنگار ما که همه جا دنبال قضیه بوده است چنین گزارش میدهد.

«پس از حمل جنازه مرحوم کاشانی به بیمارستان و کالبد شکافی» - «کلیه معده سالم بوده و فقط ماده سیاه رنگی در معده او دیده شده است» «و آن ماده سیاهرنگ همان معجون خطرناک «پپسی کولا» بوده است. ما ضمن تاثر از مرگ آقای سید مصطفی از استماع خبر مزبور تعجبی نکردیم.

از سوی دیگر از مقامات صالحه و دستگاههای قضائی و بهداشتی خواستار گردیدیم و حتی التماس و تضرع بعمل آوردیم و منظور پلید و نقشه‌های اهریمنی موسس کارخانه و جماعت ضاله را فاش نمودیم و نوشتیم هدف شیطانی این دسته همانا خالی نمودن جیب ایرانیان و انتقام گرفتن از مسلمانان و معتاد کردن جوانان و مسموم ساختن هموطنان و هم‌کیشان ما میباشد تا وقت نگذشته و نوشیدن این نوشابه‌ی خطرناک در خانواده‌ها و رستوان‌ها معمول نگردیده و مردم معتاد نشده‌اند. کارخانه را تعطیل و متصدیانرا مورد تعقیب قرار و پناهگاه دزدان دین و ایمان را ویران سازند.

معلوم نیست در این قضیه و در محتویات شیشه‌های پپسی کولا چه رمزی نهفته بود که نه مقامات قضائی به این‌همه مدارک تردید ناپذیر توجهی نمودند و نه دستگاههای بهداشتی قدمی برای کشف قضایا و حفظ سلامتی مردم برداشتند.

چرا وزارت بهداری و مقامات قضائی در این خصوص لب فرو بسته و نوشیدن «نوشابه مرگ را» مجاز دانسته‌اند؟!!

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]