[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] زلزله

[تاریخ:] ۲۷ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۷۴

 

خوردن پپسی کولا حرام است حضرت آیت‌الله العظمی آقای بروجردی چنین فرموده‌اند

بطوری که از قم اطلاع می‌دهند عده‌ای از مسلمانان ایرانی حضور حضرت آیت‌اله العظمی حضرت آقای بروجردی شرفیاب شده و پس از بجریان گذاردن حضرت آیت‌اله بوضع ساختمان پپسی کولا که بدست یکعده بهائی بی‌ایمان با مواد کشنده و الکلی ترکیب میشود تقاضای صدور رای مقتضی را نموده‌اند که حضرت آیت‌اله فرموده‌اند بدین منوال «خوردن پپسی کولا حرام و دست زدن بآن نجس محض است»

زلزله – بنا بمراتب بالا هر کسی پپسی کولا بنوشد گذشته از اینکه بجان خود صدمه رسانیده برخلاف دین مبین اسلام رفتار کرده ونیز به اوامر موکد حضرت آیت‌الله العظمی حضرت آقای بروجردی توجه نکرده است.

ما عین دستخط حضرت آیت‌الله العظمی حضرت آقای بروجردی را که در دست یکی از مسلمین واقعی می‌باشد در شماره آینده منتشر خواهیم نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]