[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] واهمه

[تاریخ:] ۱۵ بهمن ۱۳۳۷

[شماره:] ۲۸۵

 

قرائت

شهرت داده بودند که تمام کارکنان بنگاه تلویزیون ایران از بهائیها تشکیل شده و حاضر نیستند که مطالب مذهبی درباره اسلام منتشر نمایند اما بعد از آنکه آقای شعبان جعفری و اعضای باشگاه ورزشی او اشعاری در مدح حضرت امیر خواندند و سوره‌های قران را قرائت کردند و از تلویزیون پخش شد شایعه مزبور ضعیف گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]