[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] واهمه

[تاریخ:] ۱۲ دیماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۰۹

 

تحریم

این چند روزه شهرت داده بودند که نوشابه «پپسی کولا» و دایر کردن تلویزیون در ایران بعلت آنکه انحصار آن به بهائیها واگذار شده از طرف علماء تحریم گردیده و بعد معلوم شد که فقط رقبای آقای ثابت مدیر کارخانه پپسی کولا از راه دشمنی این شایعات را منتشر میکنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]