[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] واهمه

[تاریخ:] ۱۸ مرداد ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۴۲

 

تقاضا

در مدت توقف هیئت تسلیحات اخلاقی در تهران هر یک از بهائی‌ها که توانستند با افراد هیئت مزبور تماس حاصل کنند بشرح اوضاع و درد دل پرداختند و تقاضا کردند که در مراجعت از ایران از هر نوع اقدامات مساعدی که برای آنها ممکن و مقدور باشد دریغ نورزند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]