[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] واهمه

[تاریخ:] ۲۶ آذرماه ۱۳۳۷

[شماره:] ۲۷۸

 

[با تیتر درشت] اثبات

چون مرتباً به متصدیان امور تلویزیون ایران تذکر داده شده که برنامه‌های فعلی آنطور که باید جالب نیست لذا شنیده شد که مسئولین آن درصدد تهیه و تنظیم برنامه‌های جدید و جالبی هستند. هنوز کلمات مخصوص بهائیها از قبیل مشاکل و مشاکر از زبان گویندگان تلویزیون نیفتاده است. مسابقۀ هوشی را که در تلویزیون تا بحال اجراء کرده‌اند فقط برای آبروریزی ایرانیان و اثبات بیهوشی آنها در انظار داخلی و خارجی بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]