[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] طلوع [ناخوانا]

[تاریخ:] ۲ اردیبهشت ۱۳۳۵

[شماره:] جوان

 

در اینهفته حضیرةالقدس [حظیرةالقدس] مرکز فرقه بهائیها از طرف سربازان فرمانداری نظامی اشغال شد

و برای اولین مرتبه بانگ الله اکبر از بام حضیرةالقدس بگوش رسید - عده‌ای از روحانیون پیشنهاد کردند که در محل حضیرةالقدس قبر سرباز گمنام و یا مسجد بزرگی بنا شود

نیمساعت بعدازظهر روز شنبه تیمسار سرتیپ بختیار فرماندار نظامی طهران و چند نفر از افسران بوسیله شش کامیون سرباز مسلح حضیرةالقدس مرکز فرقه بهائی را محاصره و اشغال نمودند. فقط در آنجا چند نفر سرایدار و چند باغبان زندگی میکردند و کس دیگری وجود نداشت و آنها هم بلافاصله بعد از ورود مأمورین انتظامی از حضیرةالقدس خارج شدند و زن و بچه خود را همراه بردند. بلادرنگ کلیه اطاقها از طرف مأمورین انتظامی مهر و موم گردید و برای حفاظت آنجا جلوی هر یک از اطاقها که دارای مبلمان و اثاثیه بود یک سرباز گمارده شد که نگهبانی شود.

همانروز فرماندار نظامی اعلامیه‌ای باین شرح انتشار داد:

چون تظاهرات و تبلیغات فرقه بهائی موجب تحریک احساسات عمومی شده است لذا بمنظور حفظ نظم و انتظامات عمومی دستور داده شد قوای انتظامی مرکز تبلیغات این فرقه را که حضیرةالقدس نامیده میشود اشغال نمایند که از هرگونه پیش‌آمدهای احتمالی سوء جلوگیری شده باشد.

اینک فرمانداری نظامی شهرستان تهران از همه هم‌میهنان عزیز انتظار دارد در این مورد نیز مراعات انضباط و نظم عمومی را نموده و از هرگونه تظاهرات و حرکات خودسرانه که مخل انتظامات عمومی است جدا بپرهیزند و یقین داشته باشند که دولت در اجرای منویات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی باحساسات و تمایلات مردم توجه داشته و همواره در اندیشه آسایش و برآوردن نیازمندیهای عمومی میباشد.

بلافاصله بعد از انتشار این خبر مردم دسته دسته کارهای خود را رها کرده و با تهیه مقادیری شیرینی بطرف حضیرةالقدس حرکت کردند که بین مسلمانانی که برای دیدن آنجا میروند توزیع کنند. عده‌ای از بازرگانان قصد داشتند در آن محل مردم را اطعام کنند و مجالس جشن ترتیب دهند ولی از طرف فرمانداری نظامی شدیداً ورود اشخاص متفرقه قدغن و دستور داده شد که بهیچکس اجازه ورود داده نشود. فردای آن روز آیت الله بهبهانی حضور اعلیحضرت همایونی شرفیاب شده و مراتب امتنان و قدردانی مردم تهران و شهرستان‌ها را بعرض رسانیدند. ضمناً چون تصور میرفت که زد و خوردهائی در شهرستانها اتفاق بیافتد و مردم مخالفین شخصی خود را بنام بهائی بودن از بین ببرند از طرف دولت اقدامات احتیاطی در تمام شهرستانها بعمل آمد و آقای فلسفی نیز بالای منبر از مردم دعوت کردند که متانت خود را حفظ و از بروز هرگونه اغتشاشی خودداری نمایند.

روز یکشنبه نیز حضرت آیت الله حاج آقا حسین بروجردی نیز نامه‌ای بعنوان آقای فلسفی در تأیید فعالیت ایشان علیه بهائی‌ها مرقوم که روز دوشنبه بعدازظهر همان نامه را آقای فلسفی بالای منبر قرائت نمود که بوسیله رادیو در سراسر کشور و خارج پخش شد.

متن نامه حضرت آیت الله العظمی بروجردی خطاب بآقای فلسفی درباره مبارزه با بهائیها

بسم الله الرحمن الرحیم.

جناب ثقةالاسلام آقای فلسفی دامت افاضاته.

بعرض میرساند خدمات پرقیمتی را که این چند روزه نسبت بدیانت مقدسه اسلام بلکه مطلق دیانات و نسبت بقرآن کریم بلکه مطلق کتب سماوات و نسبت باستقلال مملکت و حفظ مقام سلطنت و دولت و ارتش و تمام افراد ملت ایران و مسلمانان جهان انجام داده‌اید و مقداری از پرده ضخیمی را که یک حزب سیاسی باسم مذهب بهائی روی منویات خود گسترده و متجاوز از سالها در حدود صد سال که با تشکیلات بسیار منظم و صرف پولهای گزاف مجهول‌المخزن و تبلیغات دامنه‌دار خود علناً بر ضد مذهب رسمی مملکت که بالطبع موجب وحدت ملیت است و سراً علیه سلطنت و حکومت کوشش میکنند بالا زده و مقداری از ماهیت آنها [آنها] را مکشوف نموده‌اید موجب مسرت حقیر و عموم مسلمانان بلکه مسرت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه میباشد.

اگرچه تمام ماهیت مطلب هنوز مکشوف نیست و بیانات منبری قدرت کشف بیشتر از این اندازه را ندارد فقط جدیت حکومت میتواند بتدریج شبکه‌های مضره را کشف نماید و مملکت را از آسیب نجات دهد چنانچه در نظیر آن موفق شده و میشود و گمان میکنم بنظر عقلاء مملکت ضرر این حزب باستقلال مملکت بمراتب زیادتر است زیرا فرق است بین دشمنی که اظهار دشمنی کند و دشمنی که خود را دوست قلمداد میکند و نیز فرق است بین دشمنیکه حمله کند بقلعه محکمی بدون اینکه وسیله تخریب آنرا در دست داشته باشد و دشمنیکه از اول با وسیله مشغول تخریب شود.

در خاتمه تذکر میدهم این حزب منحوس در بسیاری از شئون مملکت و حکومت نفوذ نموده و مکاتیب و تلگرافاتی که از شهرستانها بحقیر میرسد کاملا این معنی را حکایت میکند.

مثلا ملاحظه شود جماعتی که در نصف شب در خانه پیرزنی فقیر و مسکین که با پنج اطفال صغیر بی‌گناه خود روی زمین خوابیده باشد وارد شوند و بآن نحو فجیع با بیل و کلنگ اینها را قطعه قطعه کنند و فقط باصرار مسلمانان و وقوف بعضی مطالب یکنفر را اعدام و بقیه را بحال خود بگذارند.

این معنی دلیل باین است که این فرقه در دستگاه دولت نفوذ کامل دارد و لذا اهم امور در این مقام تسویه ادارات و وزارتخانه‌ها و پستهای حساس مملکت است از این فرقه. از خداوند عز و شانه استحکام دیانت مقدسه اسلام و مذهب مقدس جعفری و تائید جماعتی را که در ترویج مذهب کوشش میکنند مسئلت مینماید. پانزدهم رمضان‌المبارک ۱۳۷۴

حسین الطباطبائی

باین ترتیب حضیرةالقدس اشغال و هر روز سربازان فرمانداری نظامی بر بام آنجا بانگ الله اکبر بلند میکنند از طرف آقای فلسفی و عده‌ای از روحانیون از مجلس شورای ملی تقاضا شده که طرحی دایر بر غیرقانونی بودن مذهب بهائی تقدیم مجلس کنند که مبارزه با فعالیت اینفرقه مثل مبارزه با حزب توده صورت قانونی بخود بگیرد. عده زیادی از علماء از دولت تقاضا کرده‌اند که در محل حضیرةالقدس مسجد یا قبر سرباز گمنام و یا سربازخانه ایجاد شود اما فعلا حضیرةالقدس در اشغال سربازان فرمانداری است و هیچگونه تصمیمی در مورد پیشنهادات داده شده اتخاذ نگردیده است.

 

[عکس صفحه ۱] عده‌ای از سربازان نظامی در محوطه حظیرةالقدس

[زیرنویس عکس صفحه ۲] بر حسب دعوت تیمسار سرتیپ بختیار فرماندار نظامی تهران شب جمعه هفته گذشته مجلس ضیافتی بافتخار ورود فرماندهان لشکرها در لشکر ۲ زرهی برپا شده بود که در آن عده زیادی از امرای ارتش نیز شرکت داشتند

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]