[ترجمه‌ای از متن انگلیسی]

 

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی درج شده است]

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[روزنامه:] تهران تایمز

[تاریخ:] پنجشنبه ۲۶ می ۱۹۸۳ – ۵ خرداد ۱۳۶۲

 

اعتراض به دخالت آمریکا در امور ایران

تهران (ایرنا) – دیروز یک سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت درخواست رونالد ریگان از حکومت اسلامی در مورد بردباری با فرقه بهائی و تبرئه آنان، دخالت در امور ایران محسوب شده و فاقد اعتبار است.

او خاطر نشان کرد که دولت اسلامی هرگز کسی را بخاطر اعتقادات شخصی، از هر نوع که باشد، مورد اذیت و آزار قرار نداده و برای آزادی فردی احترام قائل است.

این سخنگو اضافه کرد دستگیری گروهی از وابستگان به فرقه بهائی که آقای ریگان درخواست تبرئه آنان را کرده، بخاطر عقاید شخصی و یا وابستگی آنان به طبقه خاصی نبوده بلکه به علّت داشتن روابط با صهیونیسم بین المللی و اتّهام جاسوسی برای دشمنان اسلام میباشد. او خاطرنشان کرد که جاسوسی زیر هر نقابی که خود را پنهان کند از نظر دولت اسلامی قابل بخشش نیست و بهائیانی هم که با صهیونیستها در رابطه‌اند از این قاعده جدا نیستند. ...