[ترجمه ‌ای از متن انگلیسی]

 

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[روزنامه:] هفته نامه تهران تایمز بین المللی

[تاریخ:] سه شنبه ۳۱ جولای ۱۹۹۰ – ۹ مرداد ۱۳۶۹

 

تمهیدات برای تیره ساختن چهره اسلام

اغتشاشات ماه مارس قبطیها که در شمال مصر صورت گرفت، فرصتی برای نویسندگان سکولار در مصر و سایر کشورهای عربی پیش آورد که دوباره در باره وضعیت اقلیت‌ها دریک حکومت اسلامی و نحوه برخورد اسلامی با آنان، قلم‌فرسائی کنند. بنظر سکولاریست ها، تعصّبات مذهبی مسلمانان چنان است که در امور دنیوی هم مداخله میکند. چنان بنظر میرسد که این تعصّبات در مواجهه با جنبش‌های تجدّد خواهی اسلامی که بر روی سیستم‌ها و حکومت‌های اسلامی تأثیر میگذارند شدیدتر میشوند. به این ترتیب واضح است که اقلیت‌های مذهبی در محیط‌های اسلامی تهدید بیشتری میشوند. آنها بر این عقیده هستند که تنها راه حلّ این مسئله، وجود سکولاریسم از نوع غربی آن در جوامع اسلامی است. ...

از جانب دیگر در خاورمیانه، (بغیر از کشورهایی که در آنها دیانت مسیحی جای خود را در بین مسلمانان باز کرده است) اقلیت‌های غیر مسلمان، جامعه خاموش و بی حرکت دوران صدر اسلام را ندارند و چندانکه تبلیغات غرب و سکولار با نشان دادن نقاط ضعیف آنها سعی در تحریکشان در مقابل مسلمانان و جوامع اسلامی را دارند، ضعیف و وحشت زده نیستند. بعضی از این اقلیت‌ها که بهائیان بهترین نمونه آنان شناخته میشوند عوامل براندازی اسلام هستند که از جانب غرب تجهیز شده‌اند و دارای چنان تجهیزات کامل مالی، اداری و فتنه‌گری هستند که به سختی میتوان آنها را در ردیف اقلیت‌های بی پناه قرار داد.