[ترجمه‌ای از متن انگلیسی]

 

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[روزنامه:] تهران تایمز

[تاریخ:] شنبه ۲۰ جون ۱۹۸۷ – ۲۳ شوال ۱۴۰۷ – ۳۰ خرداد ۱۳۶۶

[شماره:] ۶۸ – جلد ۹

 

صهیونیستها بهائیت را به رسمیت میشناسند، امکانات بیشتری قائل میشوند

حیفا، اسرائیل  (AP)- یک سخنگوی بهائی دیروز اظهار داشت که دولت اسرائیل مرکزیت روحانی بهائی در این کشور را قبول کرده است. دیانت بهائی بیش از یک قرن است که مرکز خود را در این کشور صهیونیستی قرار داده است.

دولت اسرائیل همچنین دیانت بهائی را بعنوان یک مؤسسه غیر انتفاعی قبول دارد و آنها را از پرداخت مالیات معاف نموده است. این تصمیم راه را برای ایجاد ساختمان‌های جدید بهائی به ارزش صد و شصت و شش میلیون دلار هموار مینماید.

انرژی بارنت دبیر کلّ دیانت بهائی اهل لس آنجلس، اظهار داشت که بهائیان در شمال شهرهای بندری حیفا و عکّا مجموعه بناهایی مرکب از یک کتابخانه و یک مرکز مطالعاتی بنا خواهند نمود.

این دو شهر از سال ۱۸۴۴ که بها الله، پیامبر و بنیانگذار این دیانت از قتل عام ایران گریخت، بعنوان مرکز دیانت بهائی شناخته شده‌اند.

بارت اظهار داشت که مصارف این مشتمل جدید با تبرّعات کوچک پیروان دیانت بهائی در ۱۴۰ کشور جهان که اکثراٌ از جهان سوّم هستند تأمین میشود.