[ترجمه ‌ای از متن انگلیسی]

 

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[روزنامه:] تهران تایمز

[تاریخ:] یکشنبه ۲۹ می ۱۹۸۳ – ۸ خرداد ۱۳۶۲

 

هیو و کرای از آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی در باره بهائیان و توده‌ای‌ها – کافیست که به آنها داغ جاسوسی بزنند.

تهران – دیروز امام خمینی در تهران گفت در حالیکه عده‌ای از بهائی‌ها محاکمه شده و به اتهام جاسوسی بر علیه دولت اسلامی محکوم شده‌اند، رونالد ریگان ادعا میکند که آنها جاسوس نیستند و فقط بخاطر انجام فرائض دینی خود به مرگ محکوم شده‌اند. او اظهار داشت که اگر هیچ مدرکی هم برای مقصر بودن آنان وجود نداشت، همین طرفداری ریگان از آنان، خود مدرک اثبات جاسوسی آنان به نفع آمریکا بشمار میرود...

امام خمینی با اشاره به اظهارات اخیر رونالد ریگان خطاب به مردم جهان که خواستار حمایت آنان از بهائیان شده و اینکه بهائیان صرفاً "بخاطر انجام فرائض دینی خود" مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، گفت "اینکه ریگان بهائیت را یک مذهب میشناسد خود ثابت میکند که این مسئله خیلی بیشتر از آن چیزی است که امثال ریگان ادعا میکنند."

خمینی با اشاره به اعتراض روسیه از بازداشت سران حزب توده توسط مقامات ایرانی گفت که حمایت روسیه و آمریکا از توده‌ای‌ها و بهائی‌ها هر دو از یک قبیل است. او خطاب به رهبران آمریکا و روسیه گفت "اگر آنها جاسوسان شما نبودند شما هرگز یک کلمه هم اعتراض نمیکردید." او اضافه کرد که اگر از اصل قضیه خبر نداشت، باور اینکه حمایت این دو دولت از این گروهها صرفاً بخاطر نوعدوستی است که هرگز در آنها سراغ ندارد، برایش خیلی مشکل میشد...

او گفت که جدا از دلائل محکمی که دولت ایران در مورد جاسوسی توده‌ای‌ها و بهائی‌ها برای اربابان خود دارد، همین حمایت این دو ابر قدرت از آنان، خود شاهدی است که دستگیری آنان در ایران را توجیه میکند.

او تأکید کرد که نه توده‌ای‌ها و نه بهائی‌ها صرفاً بخاطر عقاید خود بازداشت نمیشوند بلکه آنان را بخاطر فعالیت‌های غیر قانونی و جاسوسی برای دولت‌های بیگانه دستگیر میکنند...