[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] تهران مصور

[تاریخ:] ۲۰ بهمن ۱۳۵۷

شماره: ۵

انقلاب فرهنگی ایران

 

شما غربی‌ها...

بزرگ‌ترین هنر ایرانی‌های سرمست از انقلاب در این است که به آینده نمی‌نگرند. روشن‌ بین‌ترین متفکران ایرانی که با تمام قوا می‌کوشند محتوایی برای فکر یك «جمهوری اسلامی» پیدا کنند و به این منظور در تاریخ شیعه کندوکاو می‌کنند، با قدری تجاهل اعتراف می‌کنند که نگرانند. اما ایرانیها آشکارا از ابهام فردای خود می‌گریزند.

با این حال مسائل جدی انقلاب ایران بی‌جواب مانده است: مسائلی چون سرنوشت آینده اقلیت‌های یهودی، ارمنی، کرد، آشوری، بهائی و زرتشتی در جمهوری آینده اسلامی. و اینکه آیا مبارزه علیه غرب‌زدگی به گسترش نوعی بیزاری از غربی‌ها نخواهد انجامید که نشانه آن را از هم‌اکنون در شعارهایی نظیر «شما غربی‌ها ما را درك نمی‌کنید. تنها ایرانی‌ها این را می‌فهمند...» می‌توان دید...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]