[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] ستاره اسلام

[تاریخ:] ۶ آبان ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۸۷

 

برنامه جدید بهائیها

پس از انتقال ادارات فرمانداری نظامی تهران بعمارت حضیرةالقدس محفل سابق بهائیها فعالیت این باند جاسوس مسلک که تاکنون علیه آیتالله بروجردی و طرفداران ایشان و همچنین سرلشگر باتمانقلیج ادامه داشت از هفته قبل متوجه فرمانداری نظامی و تیمسار سرتیپ بختیار شده است.

در محافل مطلع اظهار نظر میشود که بهائیها با همه کوشش خود در این مورد بخصوص نتیجهای و بدست نخواهند آورد و زیرا محبوبیت تیمسار سرتیپ بختیار و کار مثبت فرمانداری نظامی ارزشی یافته است که با این تلاشهای مذبوحانه خللی در آن وارد نخواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]