[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] ستاره اسلام

[تاریخ:] شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۹۱

 

بهائی‌ها مجدداً شروع به فعالیت نموده‌اند

بموجب یک خبر خصوص فاش شده است که مبلغین بهائی باز هم سر از سوراخ بیرون آورده و شروع بفعالیت نموده‌اند.

گفته می‌شود این فعالیت مجدد، بر اثر نامه‌ای است که اخیراً سردسته بهائیان آمریکا برای یکی از سران بهائیان ایران فرستاده و طی آن دلگرمی داده است که بر اثر تشبثات محض بهائیان آمریکا، موانع سابق بر طرف شده است.

در این نامه اشاره به تلگراف مادام روزولت نیز شده است لازم است تذکر بدهیم که چندی قبل مادام روزولت خانم رئیس جمهور اسبق آمریکا طی تلگرافات متعددی که بشاهنشاه و دولت و مجلس نموده بود، بعمل شجاعانه مقامات انتظامی ایران دایر به بستن لانه‌های فساد بهائی اعتراض کرده و تقاضا نموده بود که دولت نسبت باین دسته مخرب روش مسالمت آمیزتری در پیش گیرد.

مخبر ما در این مورد با یک مقام مؤثر دولتی تماس گرفته و نظر آنمقام را در مورد تجدید فعالیت بهائیان سؤال کرد. مقام مزبور اظهار داشت که هنوز گزارش از فعالیت مجدد این دسته بما نرسیده است و در هر صورت تشبثات این و آن مانع از این نخواهد بود که دولت باقدامات سابق خود برای جلوگیری از هر نوع فعالیت مضره ادامه دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]