[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ستاره اسلام

[تاریخ:] یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۵۷

[شماره:] ۸۵۸

[صفحه:] اول

 

رخنه بهائیها در تمام شئون کشور را به پرتگاه نیستی سوق داده است

مقامات مهم مملکتی و حساسترین مشاغل و مناصب را بهائیها غصب کرده بودند، سررشته امور در هر یک از سازمانهای دولتی و بخش خصوصی در دست سرمایهداران بزرگ بهائی و مبلغین آنها قرار گرفته بود. سرمایههای مملکت را به آسانی غارت میکردند و علاوه بر اینکه سیلآسا ثروتملی را به یغما میبردند و بصورت ارز از کشور خارج میکردند با همان ثروت و سرمایه ملت بجان مردم افتاده بودند و با ترویج فساد و بیایمانی هر گناه نابخشودنی را سهل و ساده جلوه‌گر میساختند تا آنجا که قبیح هر کار زشت و خلاف اخلاقی را از بین برده بودند!

رشاء، ارتشاء، بیایمانی، بیعفتی، بداخلاقی و خیانت که در سالهای اخیر بصورت یک بیماری خطرناک جامعۀ ما را در خود گرفته بود سوغاتی بود که بهائیها با رخنه در حساسترین ارکان مملکت رواج داده بودند.

گروهی از بهائیها برای آنکه تشویقی بین جوانان ایجاد کنند که اغفال شوند و به این فرقه روی آورند کمکهای مختلفی از هر قبیل و حتی کمک خرید خانه تا حدود یکصد هزار تومان اختیار افرادی که استعداد بهائی شدن و اغفال را داشتند میگذاشتند بدینوسیله آنها را بسوی بهائیت میکشاندند.

این سرطانهای خطرناک که در رگ و ریشه اجتماع ما چنگ انداخته بودند از راه غارت ثروتهای ملی عالیترین و مجللترین زندگی اشرافی را در هر نقطه دنیا برای خود و تبلیغ بهائیت و رخنه در دیگر جوامع بشری فراهم کرده بودند.

ثروتهای ملی ما را بتاراج میبردند و با همان ثروتهای غارت شده بجنگ با ایمان و اعتقادات ما برخاسته بودند و دسته دسته مردم را گمراه میکردند و با بهرهکشی از نیروی انسانی آنها، آنانرا بصورت آلات و ابزاری برای پیشبرد مقاصد ضد دینی و ضد اخلاقی و ضد انسانی خود درمیآوردند، ادارات ما و مقامات اداری ما را مورد حمله و هجوم خود قرار داده بودند و مبلغین خود را در هر پست و مقامی که میتوانست مقاصد شوم آنها را تأمین نماید میگماردند تا چون موریانه بهر نقطه که مایل بودند حمله کنند و آنرا با بیرحمانه ترین صورت بفساد بکشانند.

خدا بسر شاهد است که ما هیچ قصد آن نداریم که در این مقاله جامعه مسلمان و پیروز ایران را علیه جان آن گروه تحریک کنیم، اما مسلماً هرگز نمیخواهیم که این گروه که سالیان دراز خون ملت مسلمان و مستضعف ما را به شیشه کردند و به فریب و اغوای جوانان ما پرداختند، کفارۀ گناهان خود را نبینند.

ما هرگز نمیپذیریم که این گروه همچنان در جامعه ما به ایجاد ناراحتی بین مردم و اغوای جوانان بپردازند بهمین دلیل اعتقاد داریم رهبران سیاسی و مذهبی جامعه بخصوص حضرات آیات عظام که بخوبی باین حقیقت وقوف دارند قطعاً برای قطع ایادی این قوم قیام و اقدام خواهند کرد و از پیشرفت نفوذ آنها جلوگیری خواهند کرد زیرا هر لحظه تاخیر در قطع نفوذ این قوم فرصت دادن به یورش غیرانسانی آنها به تمامی خصوصیات اخلاقی و انسانی جامعه مسلمان ایران است و آنها از هر لحظه غفلت ما نهایت سوءاستفاده را خواهند کرد. گرچه آنچه باید در گذشته بکنند کرده و آنهائیکه باید بروند رفتهاند. ولی باز هم نباید غافل ماند... .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]