[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ستاره اسلام

[تاریخ:] ۲۰ آبان ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۸۷

 

فعالیت بهائیان در اروپا

بطوریکه از پایتخت بعضی از کشورهای اروپائی گزارش رسیده بهائیان در این اواخر مجددا شروع بفعالیت کرده مقالاتی بر ضد ایران در جراید اروپا منتشر نموده و حتی چندین بار نیز در قسمتهای نشر اخبار رادیوها گفتارهایی بر ضد دولت ایران منتشر کرده‌اند.

بطوریکه کسب اطلاع شده مقامات دولتی در نظر دارند برای خنثی کردن فعالیت آنها اقدامات موثری بنمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]