[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ستاره اسلام

[تاریخ:] ۲۷ آبان ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۷۷

 

لجن را وقتی بهم زنند بویش در آید

اینکه مینویسید بدین خودمان پا برجا هستیم سند حماقت خود را امضاء کرده‌اید

مدتی است نامه‌هائی تقریبا با یک خط و امضاء و انشاء بدفتر روزنامه میرسد و نویسنده یا نویسندگان ضمن شرح مسخره آمیزی وفاداری خود را بفرقه جاسوس مسلک بهائی اعلام میدارند و بدینوسیله میخواهند وانمود کنند که مبارزه ملت خداشناس و مسلمان ایران علیه دستگاه جاسوسی باب نتیجه‌ای نداشته است و حال آنکه روشن و واضح است که مسلمانان پیکارجوی ایران در مبارزه با فرقه ازلی بهائی به پیروزی رسیده‌اند و در آینده هم که مبارزه ادامه خواهد داشت بموفقیت‌های دیگری دست خواهند یافت.

مسلم است که وقتی لجن را برهم زنند بوی گند آن در فضا منتشر میشود این عربده‌های وحشیانه و نامه پرانی‌های احمقانه آقایان ازلی درست مثل بوی گند لجن است. خورشید فروزان دین پاک اسلام همچنان میتابد و بقایای این سازمان جاسوسی را هم میسوزاند و نابود میکند و کسانیکه با روشن شدن حقیقت و واضح شدن ماهیت فرقه کثیف و رسوای بهائی برای خودشیرینی با هر چیز دیگر هنوز خود را وفادار باین مکتب خیانت و فساد میدانند سند حماقت و کودنی خود را امضا میکنند والا سودی دیگر عایدشان نیست.

ما این نامه‌ها را بعنوان اسناد اعتراف پیروان کودن باب بحماقت و نفهمی ضبط خواهیم کرد و امیدواریم که همه نویسندگان آن بیدار و براه راست هدایت شده و بیش از این پرتو گرمی‌بخش دین مبین اسلام را از گرد خود دور نرانند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]