[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ستاره اسلام

[تاریخ:] ۳ تیرماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۷۴

 

مذاکراتی که در هفته گذشته با آیت‌اله بروجردی شده

در این هفته شایع بود که بین تهران و قم عده‌ئی از رجال آمد و شد کرده‌اند، در این آمد و رفت در باره نظریات حضرت آیت‌اله بروجردی بحث و مذاکره شده است.

محافل روحانی کشور اصرار دارند هرچه زودتر لایحه مجازات بهائیان ایران بوسیله دولت تهیه و بمجلس شورایملی تقدیم شود. مقامات دولتی با این نظر محافل روحانی موافق میباشند و قرار است همین چند روزه لایحه مزبور تهیه و تقدیم مجلس شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]