[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] ستاره اسلام

[تاریخ:] ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۴

[شماره:] ۱۶۸

 

چگونه دستور تعطیل و اشغال لانه فساد و جاسوسی بهائیان داده شد

دستگیری بهائیان در مرز ترکیه و اسنادی که از آنها بدست آمده

پخش آگهی تجارتی در رادیوهای آسیا و اروپا – اسنادی که بدست آمده

شناختن کارگردانان

از هفت سال قبل که روزنامه «ستاره اسلام» منتشر شد، مرتباً و لاینقطع درباره جاسوسان و مرکز فساد و جاسوسی بهائیان اخبار و مطالبی نوشته از دولتهای وقت تقاضای تعطیل دستگاههای آنها را میکردیم متأسفانه دولتهای وقت که از طرف جاسوسان بهائی احاطه شده بودند توجهی بافکار عمومی نمیکردند تا اینکه اخیراً پیشوای شیعیان عالم حضرت آیت‌الله بروجردی چند تن از علماء مرکز روحانیت را از قم به تهران فرستادند

نمایندگان اعزامی مرکز روحانیت بوسیله حضرت آیت‌الله بهبهانی بحضور اعلیحضرت همایونی شرفیاب و استدعا کردند «لانه فساد بهائیان» بسته شود.

اعلیحضرت شاه که در مدت ۱۴ سال سلطنتشان همیشه از افکار عمومی مردم ایران پیروی فرموده و نسبت بحضرت آیت‌الله بروجردی مرحمت خاصی دارند

بقیه در صفحه ۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]