[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ستاره اسلام

[تاریخ:] ۱ مهرماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۸۳

 

چگونه یکنفر خارجی خود را بهائی ایران معرفی کرد. بهائیان با بودجه دستگاه جاسوسی یکی از کشورها در دنیا بر علیه مقدسات کشور تبلیغ میکنند.

پس از اینکه فرقه ضاله بهائی با همت و کوشش پیشوایان روحانی بخصوص حضرت آیت‌الله بروجردی و بیانات شیوای واعظ شهیر آقای فلسفی و توجهات مخصوص مقامات عالیه ودولت تعطیل و اماکن فساد آنها بتصرف سربازان و افسران مسلمان و شرافتمند درآمد، عده‌ئی از افراد این فرقه سیاسی که در اماکن فسادی که بنام حظیره‌القدس است با شهوترانی و گرفتن پول از اجانب مشغول خوشگذرانی بودند از اینکه میدیدند دکان آنها تخته شده و از این پس نمیتوانند با پول مریدان خر و حقوق و جیره دستگاههای جاسوسی دول خارجی بفساد و تباهی خود ادامه دهند در تهران و شهرستانها فعالیت کرده باسم اینکه فلان مامور دولت و فلان شخصیت از ماست شروع به فعالیت کردند.

 ولی چون تشت رسوائی آنها از بام افتاده و همه هموطنان ما از نحوه تبلیغات دیرینه آنها آگاه بودند از اینجهت فریب آنها را نخورده بحرفهای آنها گوش نداده و اعضاء محفل روحانی تهران و ایران را مسخره میکردند در نتیجه این ۱۸ نفر به دستور اربابان خارجی خود عده‌ئی از جاسوسان زبردست را که در مدارس مخصوص جاسوسی خاورمیانه تربیت شده بودند بکشورهای اروپائی و آمریکا فرستاده بنام بهائیان فراری ایران شروع به تبلیغ کردند و تا آنجا که میتوانستند مقالاتی بر علیه مقامات عالیه مملکتی و دینی و مقدسات کشور ما نوشتند.

این جاسوسان خارجی همه جا (فرقه سیاسی) بهائی را (مذهب) معرفی می‌کردند. در نتیجه این تبلیغات جاسوسان بهائی آقای علی سهیلی سفیرکبیر ایران در لندن مصاحبه ئی با مخبرین جراید انگلیس کرده رسما اعلام کرد که بهائیت دین نیست بلکه یک (فرقه) است بهائیان وقتی دیدند با این نوع تبلیغات نمیتوانند کاری بکنند در جراید المصور قاهره و حریت ترکیه دو مقاله در باره بهائی نوشته بصورت اعلان چاپ کردند محضر روحانی تهران این دو مقاله را که بشکل اعلان چاپ کرده بنام اظهار نظر روزنامه‌ها بصورت پلی کپی منتشر کردند. در امریکا یکنفر بنام (قربانی) که فارسی را بزحمت صحبت میکرد نامه به سازمان ملل متحد فرستاده بنام اینکه من بهائی یزدی هستم و ۸ نفر از خویشانم در یک دهی کشته شدند بر علیه دولت ایران ومامورین ژاندارم شکایت کرد گویا نماینده ایران از او سوالاتی در باره تهران و یزد کرده و چون نتوانسته جواب بدهد باولیاء سازمان ملل متحد گفته است که او ایرانی نیست بدلیل اینکه نه تنها زبان فارسی نمیداند بلکه از هیچیک از شهرهای ایران کوچکترین اطلاعی ندارد.

بهائیان ایران چون از عمل جوانمردانه سرباز شرافتمند ایران سرلشکر باتمانقلیچ عصبانی بودند شهرت دادند که ما نگذاشته‌ایم بامریکا بیاید در حالیکه اعلیحضرت شاه چون میخواهند با پاکستان روابط نزدیکی داشته باشند و ممکن است ایران و پاکستان قرار داد دفاعی به بندند از این جهت سرلشکر باتمانقلیچ که مورد اعتماد کامل شاهانه و مردم مسلمان ایران است. بسمت سفیرکبیر ایران در پاکستان منصوب شد از سابق می گفته‌اند (دزد را بده راه نمی دادند سراغ کدخدا را میگرفت) حالا هم فرقه بهائیان در ایران تعطیل و این کانون جاسوسی و فساد بسته شده است بهائیان در دنیا شهرت داده‌اند که ما میخواهیم ایران دین ما را برسمیت بشناسد در حالیکه مجلس و دولت ایران بهائیت را دین نمیدانند بلکه آنها را جاسوس خارجی و فرقه سیاسی میدانند.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]