[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ستاره اسلام

[تاریخ:] شنبه ١٢ اسفند ۱۳۵۷

[شماره:]  ۳ 

 

بهایی‌ها، شروع به تهدید کرده‌اند!

در هفته‌ای که گذشت و در فاصله انتشار آن شماره تا این شماره، چندین تلفن تهدید‌آمیز به دفتر روزنامه شد که: از این به بعد یک خط در ذم بهائیها ننویسیم!

طبیعی است که می‌دانیم چه کسانی این تلفن‌ها را به دفتر روزنامه کرده‌اند، حاشا که ترسی از جانب هر گروهی به خود راه دهیم، ما با اعتقاد راسخ به دین مبین اسلام، این دین را کامل‌ترین و خاتم ادیان می‌دانیم و هر فرقه‌ای را جز دین اسلام، جزو فرق ضاله می‌شماریم.

بخصوص که معتقدیم در سنوات گذشته این بهائی‌ها بودند که با رخنه در ادارات و امور مملکت، موجبات ممانعت از حرکت مملکت ما را فراهم ساختند و به همین دلیل، با تمام وجود در برابر هر نوع اندیشه‌های بهائیگری می‌ایستیم و اجازه نمی‌دهیم همچون گذشته مسلمین این مملکت گرفتار خود بزرگ‌بینی و عقده‌های بهائی‌ها باشند

اگرچه در بعضی از تلفن‌ها، می‌گفتند نوشتن این مقالات موجب خشم بعضی از متعصبین مذهبی خواهد شد و جان کسانی که در مظان بهائیگری قرار دارند به خطر می‌افتد، (چه بسا که هرگز بهائی نباشند) تأکید می‌کنیم احدی جز با اجازه مراجع تقلید حق مراجعه به خانه اشخاص به عنوان بازداشت بهائی‌ها را ندارد و چنانچه بهایی‌ها در این دوران انقلاب از فرصت استفاده کرده و از فرقه ضاله خود خارج و به دین مبین اسلام بگروند توبه آنها مورد اجابت باری‌تعالی قرار خواهد گرفت. امیدوارم این مختصر برای همین شماره کافی باشد و از شماره آینده سلسله مقالات ما در این مورد ادامه خواهد یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]