[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سپید و سیاه

[تاریخ:] ۲۶ فروردین ۱۳۳۴

شماره: ۳۷

 

امسال فلسفی بر خلاف سال‌های قبل در مسجد شاه صحبت نمی‌کند و علت مذاکراتی است که از چندی پیش بین او و بعضی مقامات دولتی صورت گرفته بود. فلسفی هنوز عقیده دارد که می‌بایست دنباله حرف‌های سال قبل را گرفت ولی مقامات دولتی در عین حال که با نظر وی موافقند میگویند طرح مسئله درمنبری که به تمام جهان ارتباط پیدا می‌کند موجب بروز حوادثی در داخل و خارج می‌شود و کشت و کشتارهای سال قبل را مثل می‌آورند. از این گذشته صحبت‌های شدید فلسفی در مجلس [ناخوانا][ترحیم] عبدالصاحب صفائی که طی آن به بعضی [ناخوانا][مقامات] دولتی حمله شده بود، موجب شده است که [ناخوانا] امسال فلسفی در مسجد شاه صحبت نکند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]