[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سپید و سیاه

[تاریخ:] ۲۳ فروردین ۱۳۵۸

[شماره:] ۱۱۰۱

 

احمد کسروی

مبارزات سیاسی فدائیان اسلام در ۳۵ سال اخیر

نخستین قربانی: سید احمد کسروی

آیا کسروی ادعای پیغمبری کرده بود؟

بعد از شهریور ۱۳۲۰ و آزادی فعالیت‌های سیاسی احزاب و گروه‌های فراوانی با ایدئولوژی‌های مختلف در ایران به وجود آمدند و به تبلیغ مرام و هدف خود پرداختند...

...ما برای آنکه بدانیم چرا فدائیان اسلام کسروی را محکوم به مرگ و اقدام به کشتن او کردند لازم است اول کسروی را بشناسیم و با افکار و عقایدش آگاه شویم و بدانیم کسی که با فیلسوفان، شعرا، هواداران اروپا، بهایی‌ها و صوفی‌ها و ملاها مخالف بوده، سعدی و حافظ و مولوی و خیام را بدآموز و منحرف و آناتول فرانس را آناتول نادانک می‌نماید و سالی یکروز در اول دی ماه جشن کتاب سوزان ترتیب می‌داد و دیوان شعرا و فیلسوفان و روحانیون را می‌سوزانید چه می‌گفت و با آنکه مردی دانشمند و آگاه بود استدلالش در باره این کارها چه بوده. در آنصورت موضوع محکومیتش از طرف فدائیان اسلام خود بخود روشن خواهد شد. ما برای این منظور به شرح عقاید و افکار کسروی از زمینه‌های یاد شده می‌پردازیم...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]