[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سپید و سیاه

[تاریخ:] ۲۰ اسفند ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۲

 

فعالیت بنفع آقای فلسفی

فعالیتی که از طرف عده‌ای وعاظ تهران برای آقای فلسفی واعظ در این هفته صورت گرفت در تهران مورد توجه قرار گرفته بود. آقایان وعاظ طی تلگرافی که در این هفته برای آقای نخست‌وزیر فرستادند از ایشان تقاضا نمودند که برای آقای فلسفی تسهیلاتی قائل شوند، بقرار اطلاع آقای فلسفی در یکی از مجالس ختم اخیر مطالبی علیه اداره رادیو اظهار داشته است. قرار بود که این تلگراف قبلا برای اعلیحضرت همایونی فرستاده شود ولی بقرار اطلاع فلسفی مخالفت کرده است.

[عکس فلسفی و در زیر عکس نوشته شده] برای آقای فلسفی فعالیت میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]