[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سلام

[تاریخ:] دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۷۰ – ۳۰ جمادی‌الثانی ۱۴۱۲

[شماره:] ۱۸۴

[صفحه:] ۱۰

 

آزادی از نوع آتا ترکی!

اخیراً اردال اینونو معاون نخست وزیر ترکیه با رئیس جمعیت بهائیان این کشور دیدار کرده و نسبت به رفع موانع موجود جهت گسترش فعالیتهای این فرقه قول مساعد داده است. معاون نخست وزیر ترکیه همچنین گفته است دولت ترکیه از آزادی عقیده، دین و حقوق بشر حمایت می‌کند. در این دیدار رئیس جمعیت بهائیان ترکیه که برای نخستین بار به طور علنی با یکی از مقامات ترک ملاقات می‌کرد ضمن اظهار امیدواری در مورد گسترش فعالیت بهائیان در این کشور گفت عقیده بهائیان در رابطه با مسائل اجتماعی و سیاسی تشابه زیادی با اصول آتا ترک دارد.

معلوم نیست از این همه آزادی در ترکیه که دامنه آن تا این حد گسترده شده چیزی نصیب بانوان این کشور که خواهان حفظ حجاب در دانشگاهها هستند نیز می‌شود یا خير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]