[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برای وضوح بیشتر فقط بخشهایی که مربوط به افراد یا جامعۀ بهائی است، ذکر شده است]

[روزنامه‌:] سلام

اخبار داخلی

شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۷۲، ۱۸ شوال ۱۴۱۳ – سال دوم – شماره ۵۴۳

 

توسط رئیس هیئت اعزامی ایران به کمیته حقوق بشر سازمان ملل:

مواضع جمهوری اسلامی ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل تشریح شد.

 

…. دکتر مهرپور در پاسخ این پرسش که آیا اگر کسی مسلمان نباشد حکم وی اعدام است.

بر این نکته تأکید کرد که نه در قانون اساسی و نه در قوانین جزائی ایران موردی وجود ندارد که فردی را به دلیل عقیده خلاف اسلام و یا کافر بودن به مرگ محکوم نماید. وی اضافه کرد اصولاً در قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است و کسی را نمی‌توان به جرم داشتن عقیده‌ای مورد مجازات قرار داد. مهرپور حکم اعدام «کیهان خلج‌آبادی» و «بهمن میثاقی» را نه به دلیل «بهائی بودن» آنها بلکه به دلیل «جاسوس بودن» آنها دانست.

با این وجود وی اصل خبر «اعدام» این دو را رد کرد و اعلام کرد این دو اعدام نشده‌اند و دیوانعالی کشور به دلیل اینکه جاسوسی آنها در حدی نبوده است که مسئولیت حکم اعدام باشد حکم اولیه را لغو کرده است. …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]