[برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است]

 

[روزنامه:] سلام

اخبار داخلی

صفحه ۲

یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۷۳ – ۱۳ ذیقعده ۱۴۱۴ – ۲۴ آوریل ۱۹۹۴

سال سوم شماره ۸۱۱

 

مدیر مسئول روزنامه «الیک»:

فعالیت مطبوعاتی اقلیت‌ها در ایران آزاد است

 

مدیرمسئول روزنامه «الیک» گفت: حقوق اقلیت‌ها در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بصورت مدون در قانون اساسی جای گرفته است.

آقای آلبرت عجمیان مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز روزنامه «الیک» طی گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهار داشت: تمام مدعیان حقوق بشر با مطالعه قانون اساسی ایران می توانند به وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران پی ببرند.

وی همچنین گفت: مطبوعات اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی ایران بسیار فعالند و محدودیتی برای آنها وجود ندارد.

وی گفت بیشتر اقلیت‌های دینی در ایران هم‌اکنون دارای نشریه یا نشریاتی هستند و هیچ‌گونه محدودیتی برای گرفتن امتیاز نشریه جهت اقلیت‌ها وجود ندارد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]