[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سحر

[تاریخ:] ۲۱ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۵

 

جراید خارجی و مراسم عزاداری ماه محرم

در اثر حوادث ماه رمضان و تبلیغات ضد بهائی که منجر به بعضی کارهای غیرعادی شد و شایعاتی مبنی بر اینکه ممکن است این تبلیغات در ماه محرم بصورت حادتری اجرا شود توجهی خاص از طرف مطبوعات خارجی نسبت به جریان عزاداری ماه محرم در ایران نشان داده شد و اغلب روزنامه‌های خارجی مشاهدات خود را در جراید اروپا و امریکا منعکس نموده‌اند نکته‌ای که بیش از همه مورد توجه مطبوعات خارجی قرار گرفته نظم و انضباطی بود که در اجرای برنامه‌های عزاداری ملاحظه شد دقت و مراقبت مقامات انتظامی بحدی شدید بود که این فکر پیش آمده است که ممکن است بر خلاف ۱۴ سال اخیر موضوع سیاست و دین از هم تفکیک شود حتی روزنامه تایمز نوشته است «از قرائن و آثار استنباط میشود که دولت موفق شده از مداخله محافل غیر مسئول در امور سیاسی جلوگیری نماید و عزم راسخ دارد از فعالیت‌های آن دسته از روحانیون که بجای توجه بانجام وظایف دینی مایلند از نقطه نظر سیاسی بر مردم مسلط شوند ممانعت نماید»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]