[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سحر

[تاریخ:] ۱۴ آذر ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۶

 

قم

آقای امیر عبدالله اسلامی رهبر جمعیت مدافعین اسلام در قم – ضمن نامه مفصلی که با هوالمنتغم [المنتقم] شروع شده مقداری ناسزا نثار نویسندگان سحر نموده و مدعی است روزنامه سحر فقط برای دفاع از بهائیها شروع به تجدید انتشار نموده است و ما را نیز تهدید نموده است و وعده داده است قریبا ما را در دادگاه ملی و اسلامی محاکمه کند.

 

سحر

ما ایشان را نسبت به ناسزا‌هائی که گفته و تهدیداتی که نموده‌اند می‌بخشیم امیدواریم خداوند متعال و مسلمانان واقعی او را راهنمائی نمایند ولی راجع به انتشار روزنامه سحر توضیح میدهیم که همینکه در روزهای آخر حکومت سپهبد زاهدی که اسمی از مبارزه با بهائیها در پیش نبوده اجازه انتشار سحر صادر شد ما بلافاصله روزنامه را منتشر کردیم و امیدواریم نویسنده نام فوق از تهمتی که زده‌اند لااقل متنبه شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]