[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سحر

[تاریخ:] ۳ شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۴ - ۱۷ ماه مه ۱۹۵۵- ۲۴ رمضان ۱۳۷۴

 

آقای علم بمخبر امریکائی چه گفت.

 یکی از مخبرین امریکائی که در این دو روزه از ایران عزیمت نموده است راجع بموضوع بهائیها از آقای علم وزیر کشور سئوالاتی کرده است. شنيده شد آقای علم بمخبر مذبور اظهار داشته‌اند در حدود قوانین و مقررات موضوعه نسبت به این موضوع اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]