[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سحر

[تاریخ:] ۳ شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۴- هفدهم مه ۱۹۵۵- ۲۴ ۵] رمضان ١٣٧۴

 

آقای فلسفی به جنابعالی عرض می کنم

آقای فلسفی

بخدا قسم منهم مسلمانم منهم مثل شما آرزو و علاقه دارم که اسلام عالمگیر شود، در دنیا دینی جز دین اسلام حکومت نکند، و بانک الله اکبر در اقصی نقاط دنیا، در قلب جنگلهای افریقا و بر فراز کنگره آسمان خراشهای امریکا طنین انداز شود. بخدا قسم نام پیغمبر «ص» و دخترش فاطمه «ع» و دامادش علی «ع» و نوه هایش حسن «ع» و حسین «ع» و بسیاری از مظاهر دیگر اسلام در روح من تاثیر میکند...

آقای فلسفی - دین اسلام حاجت به چماق و تکفیر و ... بیل و کلنگ و خرابی حظیره القدس ها ندارد - دین اسلام دین عدالت و انصاف و مروت و بزرگی و از خود گذشتگی است، دین آزادی و روح و فکر و روشنی دل است. ... احتیاج بشمشیر و نیزه و تفنگ و مسلسل و فریاد ندارد شما بنام دفاع از دین اسلام مبارزه در پیش گرفته اید این مبارزه تا آنجا که از حدود مروت و انصاف و عدالت ...تجاوز نکند مقدس و قابل اطاعت است. ... اما آنجا که پای زور و فشار و اختناق فکر و عقیده، چماق و تحریک و قتل و کشتار پیش آید نه من بلکه هیچ مسلمان حقیقت بین موافق نیست.

... همین عده مردمی که امروز ممکن است بندای تکفیر بهائی از جا برخیزند و رو بخانه های بهائیها بروند و قتل نفس کنند از کار خود، از نتیجه آن راضی نیستند و باز هم که ناچارم بگویم این رویه زور و شکنجه ایمان مسلم آنها را سست خواهد کرد.

میگویند مگر فرقه بهائی تازه پیدا شده و حظیره القدس تازه بنا شده. مگر بهائی تازه تبلیغ کرده چرا سی سالست پیشوایان روحانی نسبت باین امر توجه ندارند و در اینموقع که کشور در آستانه اصلاح است و منافع عده ای فاسد در خطر افتاده مردم را باین کارها سرگرم میکنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]