[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سحر

[تاریخ:] ۱۵ اسفندماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۸

 

فلسفی فعلا به منبر نمی رود

طبق اطلاع چند روز است آقای فلسفی واعظ معروف که نطق‌های شورانگیز مشارالیه در ماه رمضان گذشته بر علیه بهائیها و تحریک مردم در ایجاد حوادث چند ماه گذشته موجب ایجاد شهرت بین‌المللی برای مشارالیه گردیده است چند روز است نمی‌تواند به سخنرانی‌های مذهبی خود ادامه دهد.

گفته میشود این موضع در اثر نطق تند و شدیداللحنی است که در مجلس ختم مرحوم صفائی ایراد نموده است.

آقای فلسفی که مدتی است نمیتواند راجع به بهائی و بهائی‌گری حرفی بزند در روز مزبور نطق شدیدی بر علیه بی‌دینی نموده و ضمن انتقاد شدید از دستگاه تبلیغاتی رادیو از دولت و مجلس تقاضا نمود که قانونی برای الزام مردم باجرای مراسم مذهبی وضع نمایند و برای بهبودی اوضاع مادی روحانیون اقدام شود گفته میشود نطق آقای فلسفی از اینکه خواسته است احکام دین را مادون قانون معرفی کند و مردم مجبور شوند برای اجرای قانون دستورات دین مراسم مذهبی انجام دهند موجب عدم رضایت شده و اظهارات ایشان نسبت به لزوم کمک مادی به روحانیون که مستغنی از مادیات هستند سوء اثر داشته است بطور کلی از چند ماه باینطرف دولت متوجه شده است که باید با نهایت قدرت از افراط کاری‌های ارتجاعی باینطرف دولت متوجه شده است که باید با نهایت قدرت از افراط کاری‌های ارتجاعی که از سالهای ۱۳۲۰ باینطرف در ایران دوباره شروع شده از اقداماتی که بنام دین صورت میگیرد و موجب بی‌ایمانی مردم مسلمان میشود جلوگیری بعمل آید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]