[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سحر

[تاریخ:] ۳۰ آبان ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۴

 

فدائیان اسلام از من میخواستند به حضرات آیت الله بهبهانی و آیت الله کاشانی در روزنامه حمله شود

اوایل تیر ماه بود تازه شماره ۶ دوره جدید سحر منتشر شده و مبارزات ما در مورد غیر اصولی بودن تبلیغات ضد بهائی در محافل روشنفکر و روحانیون ایران صدا کرده و هر روز با نامه‌ها و تلگرافهای تقدیر و تشویق در ادامه این مبارزه از گوشه و اکناف کشور روبرو میشدیم...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]