[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سحر

[تاریخ:] ۲۲ اسفند ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۹

 

دخالت بهائیها در انتخابات

با وجود اینکه در دوره‌های گذشته بهائیها در انتخابات دخالت ننموده و در دادن رای شرکت نداشته‌اند و طبق دستور عکا بهائیها از دخالت در امور سیاسی محدود میباشند ولی طبق اطلاع ممکن است استثنائا در ایندوره اجازه فعالیت سیاسی و شرکت در دادن رای برای انتخاب نمایندگان مجلس به بهائیها داده شود و به کاندیداهای مشخصی رای بدهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]