[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:]  سحر

[تاریخ:] ۳۰ آبان ماه ١٣٣۴ مطابق ۶ ربیع الثانی ١٣٧۵ – ٢٢ نوامبر ١٩۵۵

[شماره:] ۲۴

 

دیگر برای همیشه: باید دین یخه سیاست را ول کند

در ماه مبارك رمضان، ماه عبادت و طاعت مردم مسلمان هنگامیکه از بالای مشخص‌ترین منبرهای تهران از پشت رادیوی دولتی فریاد خروشان یکی از مشهورترین واعظان تهران بگو‌ش میرسد و بعنوان اختلاف مذهب و عقیده، مردم مسلمان ایران برانگیخته ميشدند که عده‌ای از هموطنان خود را به دستاویز دین مقدس اسلام از هستی و زندگی ساقط نمایند و شور و غليان احساسات مردم روزه‌دار مسلمان بجوش آمده بود. ما ميدانستیم و میگفتیم اگر بنا باشد شیرازه امور و قضاوت در اختیار احساسات مذهبی قرار گیرد و هیجانهای روحی و دینی ہر سرنوشت مردم حکومت کند بالاخره خشك و تر با هم خواهد سوخت و همیشه این تعصبات و احساسات خدا پرستانه مردم مسلمان در طریق صحیح و طبق مصالح سیر نخواهد کرد و مانند همیشه وسيله مؤثری برای اجرای سیاستهای ملعون خارجی خواهد شد.

بله، اگر بنا باشد در اثر تهیيج احساسات مذهبی و بیانات واعظ دینی در هرمزك يزد کربلای حسین و مشهدی محمود برانگیخته و تحریک شوند و اجازه داشته باشند که حزين‌الله و نجات‌الله و عطاء‌الله و شعاع‌الله بهائی را از روی قضاوت خود به مجازات برسانند، البته برای نواب صفوی نیز بسیار آسان و طبیعی خواهد بود که احساسات مذهبی مظفر ذوالقدر را بعنوان اجرای احکام قرآن برانگیزد و بجان رئیس دولتی که از پروانه بی‌آزار‌تر و از طفل شیرخوار معصومتر است سوءقصد نماید. بهمین جهت است، عقيده داریم که اسلحه مظفر در ماه رمضان فشنگ گذاری و چاشنی آن امروزه محترق گردید و احساسات مذهبی مشاراليه از همان ایام آبیاری و تحریك شده است و با این وضع و در این صورت است که دیگر شيرازه امور گسسته می‌شود و زندگی مردم تباه و مقرون به هرج و مرج میگردد.

ما همان موقع با حس پیش‌بینی و روشن‌بینی از هیچ نوع تکفیر و تهدید و تضییقی نهراسیده آنچه را که مصلحت دین و ملك و ملت میدانستیم گفتیم. اکنون که حقیقت واقع عملاً صحت گفته ما را روشن و به ثبوت رسانیده است صریح‌تر و بی پرواترو مهیاتر از همیشه که برای تحمل هرگونه فشاری میگوئیم دیگر برای همیشه باید دین و سیاست از هم تفکیک شود...

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]