[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:]  سحر

[شماره:]  ۲۴

[تاریخ:] ۳۰ آبان ماه ۱۳۳۴ مطابق ۶ ربیع الثانی ۱۹۵۵ – ۲۲ نوامبر ۱۹۵۵

 

دیگر برای همیشه: باید دین یخه سیاست را ول کند

در ماه مبارك رمضان، ماه عبادت و طاعت مردم مسلمان هنگامیکه از بالای مشخص‌ترین منبرهای تهران از پشت رادیوی دولتی فریاد خروشان یکی از مشهورترین واعظان تهران بگو‌ش میرسد و بعنوان اختلاف مذهب و عقیده، مردم مسلمان ایران برانگیخته ميشدند که عده‌ای از هموطنان خود را به دستاویز دین مقدس اسلام از هستی و زندگی ساقط نمایند و شور و غليان احساسات مردم روزه‌دار مسلمان بجوش آمده بود. ما ميدانستیم و میگفتیم اگر بنا باشد شیرازه امور و قضاوت در اختیار احساسات مذهبی قرار گیرد و هیجانهای روحی و دینی ہر سرنوشت مردم حکومت کند بالاخره خشك و تر با هم خواهد سوخت و همیشه این تعصبات و احساسات خدا پرستانه مردم مسلمان در طریق صحیح و طبق مصالح سیر نخواهد کرد و مانند همیشه وسيله مؤثری برای اجرای سیاستهای ملعون خارجی خواهد شد.

بله، اگر بنا باشد در اثر تهیيج احساسات مذهبی و بیانات واعظ دینی در هرمزك يزد کربلای حسین و مشهدی محمود برانگیخته و تحریک شوند و اجازه داشته باشند که حزين‌الله و نجات‌الله و عطاء‌الله و شعاع‌الله بهائی را از روی قضاوت خود به مجازات برسانند، البته برای نواب صفوی نیز بسیار آسان و طبیعی خواهد بود که احساسات مذهبی مظفر ذوالقدر را بعنوان اجرای احکام قرآن برانگیزد و بجان رئیس دولتی که از پروانه بی‌آزار‌تر و از طفل شیرخوار معصومتر است سوءقصد نماید. بهمین جهت است، عقيده داریم که اسلحه مظفر در ماه رمضان فشنگ گذاری و چاشنی آن امروزه محترق گردید و احساسات مذهبی مشاراليه از همان ایام آبیاری و تحریك شده است و با این وضع و در این صورت است که دیگر شيرازه امور گسسته می‌شود و زندگی مردم تباه و مقرون به هرج و مرج میگردد.

ما همان موقع با حس پیش‌بینی و روشن‌بینی از هیچ نوع تکفیر و تهدید و تضییقی نهراسیده آنچه را که مصلحت دین و ملك و ملت میدانستیم گفتیم. اکنون که حقیقت واقع عملاً صحت گفته ما را روشن و به ثبوت رسانیده است صریح‌تر و بی پرواترو مهیاتر از همیشه که برای تحمل هرگونه فشاری میگوئیم دیگر برای همیشه باید دین و سیاست از هم تفکیک شود.

خداوند بزرگ است و یکتا پیغمبر او محمد "ص" خاتم‌النبیین است. احکام دین و معنویات ما در کتاب با ارزش آسمانی قرآن شریف مضبوط و هر مسلمانی باید در اجرای آن بکوشد و تکالیف دینی خود را از دل‌وجان انجام دهد.

باید سحرگاه در سپیده صبح به درگاه خداوند بزرگ سجده نمائیم و با یادآوری پیشوای بزرگ اسلام خداوند را ستایش کنیم. و روزی پنج بار بدین‌سان سر تعظیم به درگاه خداوند فرود آوریم سالی یک‌بار به خانه خدا رو آوریم از بدی‌ها بپرهیزیم و به خوبیها بگرویم احکام بزرگان اسلام را بکار بندیم و پندهای سودمند اخلاقی آنان را در گوش داشته باشیم این تكاليف دینی ماست.

روشن کردن و نشان دادن راه رستگاری و هدایت مردم مسلمان در حسن انجام احکام خداوند و عبادت خالق یکتا، این است وظيفه علمای روحانی و پیشوایان دینی ما

اما دولت با کدام کشور خارجی ارتباط دارد؟ چه دولتی را برای دوستی و همکاری بر میگزیند؟ مال‌التجاره خود را به کدام خارجی میفروشد؟ و احتياجات خود را از کدام اجنبی می‌خرد؟ با چه کشوری سفیر کبیر و وزیرمختار مبادله میکند؟ و با کی قطع رابطه می‌نماید؟ یا كمك نظامی و اقتصادی می‌خواهد؟ دخالت و اظهارنظر در این مورد دور از وظیفه و تکلیف روحانیت است و ثمره این دخالتها! و این بی نظمیها و انحراف‌هاست.

هزار و سیصد سال تجربه دین محمد (ص) نشان داده است که توجه به مسائل دنیوی و صرف اوقات در امور مادی عالم روحانی را متوجه زخارف دنیوی نموده از توجه واقعی بخدا و انجام وظيفه ارشاد و هدایت دینی مسلمین باز می‌دارد و خدا میداند این قبیل کارها که بنام دین و مذهب صورت میگیرد تا چه حد ایمان مردم را متزلزل می‌کند. در دنیای کنونی دولت و هیئت حاکمه ایران اگر بخواهند مردم این کشور قدمی به جلو بروند و زندگی این بیست میلیون مردم زجر ديده صورت بهتری پیدا کند و معتقدات مذهبی مردم مستحكم و پا بر جا بماند و کارها بر اساس صحیح و اصول استوار گردد باید گردن خود را از بند دخالت‌های سیاسی پیشوایان دینی خلاص کنند.

این کار باید بشود زود یا دیر امروز یا فردا این منظور باید عملی گردد دیگر نباید اجازه داد تحريك احساسات مذهبی مردم دستاویز اجرای سیاستهای خارجی و ایجاد اختلاف بین مردم ایران بشود، نباید اجازه داد آنان که جلوه در منبر و محراب میکنند و چون بخلوت میروند صد کار ناستوده میکنند بنام مذهب و به دستاويز دين، مظفرها، خلیل طهماسبی‌ها، امامی‌ها را اغفال نموده بجان و مال مردم دست‌اندازی نمایند و بیست میلیون مسلمان ایرانی را نسبت به قانون و حکومت بد‌بين نموده همیشه وسيله اجرای سیاست‌های خارجی بشوند. تیری که در مسجد شاه بروی نخست‌وزیر معصوم خالی شد اعلام‌خطری است که توطئه‌چینی بنام دین و مذهب و رزم آراء و هژیر و کسروی و مسلمان و بھائی خوب و بد نمی‌شناسد و همیشه وسیله و عامل خطرناک سياست خارجی واقع میشود. دستگاه هیئت حاکمه و مقننه در مقابل نسل‌های آینده ایران به مسئولیت سنگینی دارند و باید برای تثبیت وضع ایران، برای جلوگیری از ادامه حکومت خارجی، برای خاتمه بخشیدن به هرج‌ومرج و لجام‌گسیختگی ابراز قدرت کند و اجازه ندهند بیش از این مردم محروم ایران به عنوان احساسات مذهبی دستاویز سیاست خارجی شوند ولو برای انجام این منظور از شلاق‌های، اعلیحضرت رضاشاه فقید استفاده نمایند و با ضربات آن مردمی را که برخلاف مصلحت حکومت و ملت سخن میگویند سرنگون کنند. همین

سلیمان انوشیروانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]