[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] شهاب – روزنامه سیاسی صبح تهران

[تاریخ:] ۱۰ بهمن ۱۳۵۷

[شماره:] سوم

بها ۱۵ ریال

 

بیانیه عباس افندی پس از ۸۰ سال به دست ما افتاد

 بهائیت دین نیست

*شهاب یک بیانیه‌ی منتشر نشده از عباس افندی کشف کرد.

بالاخره پس از سالها دست فرقه بهائیت با کشف یک سند معتبر به قلم عباس افندی رو شد. این سند را که روزنامه شهاب برای اولین بار بآن است [دست] یافته است در واقع مانیفست و بیانیه بهائیت بشمار میرود. در این سند چند برگی که متعلق به ۷۹ سال پیش است عباس افندی تأکید میکند که بهائیت «حزب ترقی» است و به ادعاهای پوچ پاره‌ای از ارتودوکس‌های این فرقه که آنرا یک کیش مذهبی بشمار میاوردند و افراد بی‌ایمان و بی‌فرهنگ و جاهل را می‌فریفتند پایان می‌دهد.

روزنامه شهاب سعی خواهد کرد که در شماره‌های آینده با آوردن کلیشه این سند باین افسانه عوام‌فریبانه پایان دهد باین ترتیب زحمت تحقیق و تتبع و اثبات را از دوش محققان دلسوز بردارد.

[حاشیه روزنامه]

ساواک در اسرائیل!

هفته‌نامه روز الیوسف ضمن انتشار گزارشی از حوادث ایران می‌نویسد تعداد زیادی از افسران ارتش و پلیس که متهم به شکنجه دادن مردم ایران هستند باسرائیل پناهنده شده‌اند.

همین گزارش حاکی است اکثر اعضای ساواک یعنی پلیس مخفی ایران بهائی هستند که معبد اصلی آنها در اسرائیل قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]