[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] صبح آزادگان

[تاریخ:] سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۶۰ - ۲۱ ربیع‌الثانی ۱۴۰۲ - ۱۶ فوریه ۱۹۸۲

[شماره:] ۵۹۲

صفحه: ۱۰

 

نگاهی به انجمن حجتیه

مصاحبه با مهندس مهدی طیب، نماینده کنونی در مجلس شورای اسلامی و عضو سابق انجمن

قسمت سوم

در رابطه با مبارزه با بهائیت، چون برای انجمن مبارزه با بهائیت مطرح است و رژیم منحط شاه به عنوان یک خطر عمده برای اسلام در بینش انجمن مطرح نیست لذا گاهی اوقات برای مبارزه با بهائیت انجمن متوسل به مقاماتی که در رژیم گذشته صاحب نفوذ و صاحب قدرتند می‌شود تا حتی به مرز مقامات و شخصیت‌های رژیم شاه نزدیک بشود و یکجوری آنها را متقاعد کند که بله بیایند و کمک کنند یعنی متوسل شدن به یک فساد بزرگ برای مبارزه با فساد کوچک یکی دیگر از ویژگیهای انجمن را که باید از آن اسم ببریم این خصوصیت خودمحوری و خود معیاری هست و این البته منحصر به انجمن نیست، این یک بیماری تشکیلاتی است که بسیاری از تشکل‌ها و گروهها به دام این بیماری می‌افتند، به این صورت که انجمن خودش معیار و ارزشیابی و تولی و تبری برای خودش دارد، یعنی انجمن آن کسانی را تأیید می‌کند که انجمن را تأیید می‌کنند و آن کسانی را نفی می‌کند و قبول ندارد و بی‌اعتبار می‌داند که انجمن را نفی می‌کنند بنابر این ملاک قضاوت انجمن در قبال شخصیت‌ها، گروه‌ها و جریان‌ها موضع‌گیری آنهاست نسبت به انجمن، نه اینکه خودشان تا چه حد در موضع قرار دارند اگر مهمترین شخصیت‌های مذهبی مخالفت با انجمن و با ویژگیهای انجمن و عملکردهای آن بکند، او را نفی می‌کنند و موضع انجمن در قبال روحانیت و مراجع دقیقاً متأثر از همین است...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]