[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] صبح آزادگان

[تاریخ:] چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۶۰ – ۲۲ ربیع‌الثانی ۱۴۰۲ – ۱۷ فوریه ۱۹۸۲

[شماره:] ۵۹۳

[صفحه:] ۱۰

 

نگاهی به انجمن حجتیه

مصاحبه با مهندس مهدی طیب، نماینده کنونی در مجلس شورای اسلامی و عضو سابق انجمن

قسمت چهارم...

...به هر حال توی نهاد‌های انقلابی و ارگان‌های اجرائی هر کدام مسئولیتشان را به عهده گرفتند و مشغول کار شدند، منتهی در کنار کاری که انجام می‌دادند در کنارش هم به شدت حساس بودند. تا اینکه به هر حال جریان انشعابی انجمن پیش آمد. یک بخش این جریان افرادی بودند که کمتر شناخت عمیق نسبت به مسائل اسلامی داشتند و نیاز به ساختن ایدئولوژیک آنها بود لذا اینها در کنار حضورشان در نهاد‌های انقلابی و ارگان‌های اجرائی به کادرسازی و ساختن کادرهای بهتر مشغول بودند. با این تشكل شاید در حدود چندین ماه نیاز به اعلام برنامه مجدد نبود ولیكن به هر حال لازم است که جامعه بداند اینها کیستند که دارند کار می‌کنند و تحت عنوان همان سازمان عباد صالح اعلام موجودیت کردند...

و اما در داخل خود انجمن آنچه که امروز هم همکاری دارند با انجمن باز من معتقدم که یک دست نیستند. در داخل انجمن یک گروهی‌اند که کاملاً در خط آقای حلبی هستند با همه آن نارسائی‌هائی که هست و اما دیگرانی هم هستند که اینها بچه‌های خیلی خوبی هستند و اینها در شرف جدا شدن از انجمن بودند كه آقای خندقی به عنوان مومن به امام انجمن را ترک می‌کند. اما باز هم عده‌ای میمانند و نارسائيها باقی می‌ماند و بنابراین الان در داخل انجمن هم هنوز دو تيپ آدم هستند. آدمهائی که دقیقاً احساسات آقای حلبی را دارند و آدمهائی که ندارند و خط امامی‌اند و در شرف جدا شدن هستند که بعد از رفتن آقای خزعلی در انجمن ماندند…

...ادامه دارد

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]