[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] صبح آزادگان

[تاریخ:] دوشنبه ۹ خرداد ۱۳۶۲ – ۱۷ شعبان ۱۴۰۳

[شماره:] ۹۶۲

تبلیغات گسترده آمریکا برای اثبات باصطلاح بیگناهی جاسوسان بهائی در ایران.

در حالیکه هنوز حملات بوقهای تبلیغاتی روسیه علیه ایران که بدلیل دستگیری جاسوسان کهنه کار مسکو – مجرم معرفی میشود از شدت نیافتاده هیئت حاکمه آمریکا با تبلیغاتی وسیع خواستار جلوگیری از تعقیب فعالیتهای جاسوسان صهیونیزم در ایران اسلامی شده است.

ریگان رئیس هیئت حاکمه امریکا که به نیابت و تحریک جناحهای صهیونیستی حاکم در این کشور و بدون شک برای جلب رضایت آنان در انتخابات آینده ریاست جمهوری در امریکا به بازی جدید تبلیغاتی به فعالیت پرداخته و بطور تقریباً غیرمترقبهای دستگیری و مجازات جاسوسان بهائی در ایران را محکوم کرد و دقایقی بعد این خبر بوسیله خبرگزاری یونایتد پرس که اخیراً بوسیله یک صهیونیست بهائی خریداری شده است به تمام دنیا مخابره شد.

هماهنگی و همزمانی تبلیغات امریکائی اخیر با کوشش بی‌سابقه تبلیغاتی روسیه برای اثبات باصطلاح بیگناهی جاسوسان باسابقه کرملین در ایران اسلامی کاملاً قابل توجه است. در همین مسیر رادیو امریکا نیز چهارشنبه شب در مقالهای توهین‌آمیز در غالب تفسیر رسمی واشنگتن سعی کرد چنین وانمود سازد که تعقیب و مجازات جاسوسان بهائی در ایران تنها بدلیل عقاید و باورهای آنها صورت میگیرد بدون آنکه اشاره شود مرکزیت صهیونیستهای بهائی در اسرائیل است و در دشمنی صهیونیزم با اسلام نیز هیچگونه شبههای وجود ندارد در این سخن پراکنی مطلق گفته نشد که دستگیری جاسوسان خارجی در ایران اسلامی، تمامی افراد خائن را بدون توجه به حزب و مذهبشان در برمیگیرد.

واقعیت این است که انقلاب اسلامی ایران از آغاز پیروزی خود و به مقتضای محتوی الهیش فعالیتهای توطئهآمیز جاسوسان شرقی و غربی را در هر لباس و با هر نوع اعتقاد حتی بظاهر اسلامی، تعقیب و با آن به شدت برخورد و مقابله کرده است. و نیز این واقعیت روشن است که مسلماً رسانههای غربی تحت سلطه صهیونیزم و همه رسانههای وابسته به شرق مایل نیستند که مردم جهان بدانند کسانی که توسط این رسانهها افرادی «بیگناه» «آزادیخواه» و «مردم دوست» معرفی میشوند جاسوسانی هستند که فعالیتهای مزورانهشان که مستقیماً توسط اربابان صهیونیست هدایت میشود زمینه‌ساز جنایات آشکار و نهانی علیه انسانیت و آزادی شده است و در حقیقت نه این اشخاص که عملکرد جاسوسانه آنان است که مورد علاقه این قدرتهاست.

اینک صهیونیزم جهانی تأمین کلیه امکانات سیاسی – مادی- تبلیغاتی و نیز ترسیم شیوههای فعالیت ضد اسلامی فرقه صهیونیست بهائیت که فلسفه ایجادش از ابتدا توطئه علیه اسلام بوده است را بر عهده دارد. قابل توجه است که هم‌اکنون سرزمین اسلامی فلسطین تحت اشغال ظالمانه صهیونیستها به مرکز تجمع برنامه‌ریزی و هدایت این فرقه سیاسی تبدیل شده است. همچنین قابل ذکر است که ماه گذشته طرفداران این جمعیت صهیونیست در «حیفا» در فلسطین اشغالی تحت نظر صهیونیستها جمع شدند و پیرامون وضعیت حال و آینده این جمعیت به بحث و بررسی پرداختند و در این محفل قرار شد رسانههای غربی تحت تسلط صهیونیزم نقش وسیعتری در تبلیغات ضد اسلامی جهت تبرئه جاسوسان گرفتار خود به عهده بگیرند.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]