[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] صبح آزادگان

[تاریخ:] دوشنبه ۷ آبان ۱۳۶۳ – ۴ صفر ۱۴۰۵ – ۲۹ اکتبر ۱۹۸۴

[شماره:] ۱۳۷۴

[صفحه:] ۳

 

خاطرات سیاسی آیت الله خلخالی

قسمت سی و پنجم

س: شما که درباره گروهها و سوابقشان اطلاعات دارید نظرتان در مورد انجمن ضد بهایی (حجتیه) چيست؟

اما درباره حجتيه:

باید بگویم که اینها بعد از فرمایشات امام که فرموده بودند که پستهای کلیدی را به دست اینها نسپارید و با آن موضع قاطعی که ما در مجلس نسبت به اینها نشان دادیم. اینها آمدند و كانهو انحلال خودشان را اعلام کردند، گفتند ما دیگر کاری نداریم و حال آنکه فعالیت وسیعی را آغاز نمودند، اینها در آذربایجان در خوی، اردبیل، سراب، تبریز، شیراز، اصفهان، تهران، مشهد مشغول فعالیت پیگیرد هستند و تازگیها شنيدم مثل اینکه عضوگیری هم میکنند و حرکتهای مذبوحانهای هم دارند. مرجع تقلید سوم! انجمن حجتیه آقای قمی شده است. مرجع اولشان میگویند در نجف است، مرجع دومشان در قم آقای شریعتمداری است، مرجع سومشان تقربیا آقای قمی است. حالا چند تا مرجع دیگر هم دارند و خلاصه اینها نه امام را قبول دارند و نه جمهوری اسلامی ایران را. اینها شاید این حکومت جمهوری اسلامی را کما اینکه گفتند - بدتر از شاه میدانند چون میگویند شاه معتقد نبود مثلا که امام زمان میاید و اما اینها معتقدند و جلوی امام زمان را گرفتند و نمیگذارند امام زمان بیاید و حکومت بکند و همه ارگانها و مسئولین را اینها عرض کنم که خلاف شرع میدانند و مسئولین را هم. تقریبا اینطوری است که اینها آدمهای خوب را ناجور میدانند و اینها مرام انجمن حجتیه است. و انجمن حجتیه فعالیت چشمگیر دارد، انجمن حجتیه معتقد است که تقریبا هدف وسیله را توجیه میکند مانند همان کمونیستها، منتها آنها از یک راهی و اینها از راهی دیگر. حاضرند حتی با جنازه شاه با جثه شاه با استخوانهای شاه سازش بکنند ولی حاضر نیستند با این جمهوری اسلامی که پا بپای پیغمبر میگذارد سازش بکنند. این انجمن حجتیه اگر در زمان پیغمبر بودند همان افرادی بودند که میخواستند شتر پیغمبر را سم بهش بدهند، در عقبه در آن پیچ و خم عقبه که پیغمبر را بکشند. اگر این انجمن حجتیه بودند در زمان حضرت امیر (ع) جزو خوارج بودند و جزو افرادی که رفتند تا آنجایی که حضرت علی علیهالسلام را هم با شمشیر زدند...

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]