[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] رویداد

[تاریخ:] ۲۳ تیر ١٣۵۸

آقای فریدون س. می‌خواهند بدانند: چگونه است که در نظام مغلوب «بهائیان» جرأت نمی‌کردند رسماً ابراز وجود کنند ولی اکنون اعلامیه داده‌اند که در قانون اساسی تازه باید برای آنها نیز محلی محفوظ ماند؟

«رویداد»: پاسخ این پرسش را باید در نبودن قدرت دولتی و محیط خان‌خانی موجود جستجو کرد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]