[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] روشنفکر

[تاریخ:] ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۹۳

 

علت اشغال حظیرةالقدس محل تجمع بهائیان.

مقدمات امر چگونه فراهم شد و اشغال چگونه انجام گرفت؟

ساعت ده روز شنبه حظیرةالقدس بهائیان از طرف مأمورین فرمانداری نظامی اشغال شد و همانروز اعلامیهای باین مضمون بامضای فرماندار نظامی در جراید انتشار یافت:

«چون تظاهرات و تبلیغات فرقه بهائی موجب تحریک احساسات عمومی شده است لذا بمنظور حفظ نظم و انتظامات عمومی دستور داده شد قوای انتظامی مرکز تبلیغات این فرقه را که «حظیرةالقدس» نامیده میشود اشغال نماید...»

این واقعه را باید یکی از جالبترین وقایع سال ۱۳۳۴ بشمار آورد. درباره تبلیغات فرقه بهائی و اقدام بتعطیل مرکز تجمع آنها از چندی قبل شایعات فراوانی انتشار یافته بود، بطوریکه چند روز قبل از ماه مبارک رمضان گفته میشد که یکی از مقامات عالی روحانی از اعلیحضرت شاه تقاضای تعطیل حظیرةالقدس را کردهاند و اعلیحضرت در جواب با این موضوع موافقت خود را اعلام و دستور دادهاند در اینباره تحقیقات دقیق و عمیقی بعمل آید و بلافاصله مأمورین انتظامی درباره محل تشکیل جلسات بهائیها که «محفل» نامیده میشود با عجله مشغول جمعآوری اطلاعات شدند.

در همین گیرودار در شهر قم شایع شد که حضرت آیتالله بروجردی قصد تشرف بنجف اشرف و سکونت دائمی در عراق دارند.

این شایعه و سخنرانیهای آقای فلسفی که بوسیله رادیو تهران پخش میشود دولت را مصمم بتعطیل حظیرةالقدس و اشغال محل اجتماع آنها ساخت و بالنتیجه روز شنبه مأمورین فرمانداری در محل مزبور مستقر شدند.

عقیده محافل روحانی

محافل روحانی میگویند در دو سال اخیر بهائیان در سراسر کشور دست بفعالیت زیادی زده و برای بهائیت شروع به تبلیغ فراوانی کردهاند و علاوه بر این پستهای حساس دولتی را اشغال کرده بودند.

همچنین از چندی قبل رسماً باداره آمار نامه مینوشته و تقاضا داشتهاند در شناسنامههای خود و فرزندان آنها در ستون دین کلمه بهائی ذکر شود ولی اداره کل آمار باستناد این که دین بها دین رسمی نیست با این تقاضا نمیتوانسته است موافقت کند.

محافل روحانی عقیده دارند که بهائیان مصمم بودهاند از اول سال ۱۳۳۵ دین خود را رسمی اعلام کنند.

مسئله دیگری که موجبات ناراحتی محافل روحانی را فراهم کرده این بوده است که بهائیان از سال گذشته در بخش آگهیهای تجارتی که از رادیو سیلان و سنگاپور و رادیوهای امریکا و اسرائیل پخش میشده با پرداخت حق آگهی درباره دین بها تبلیغ میکردهاند و اخیراً تصمیم داشتهاند در نیاوران ساختمان بزرگی بنا کنند و معبد و محفلی نظیر «عکا» برای خود بسازند تا محلی برای مسافرین بهائی که از خارج و شهرستانها بتهران میآیند باشد.

گفته میشود برای اینکار مبلغ ده میلیون تومان در نظر گرفته بودهاند همچنین زمین وسیعی از طرف یکی از بهائیان متمول اهدا شده بوده و سفارش سنگهای مرمر قیمتی از معادن کاراکای ایتالیا برای این بنا دادهاند.

چگونه حضیرةالقدس [حظیرةالقدس] اشغال شد؟

ساعت ده صبح روز شنبه یک افسر فرمانداری نظامی با چهار کامیون سرباز بخیابان «شیراز» خیابانی که حضیرةالقدس [حظیرةالقدس] در کنار آن قرار دارد رفت ابتدا سربازان از کامیون پیاده شدند و در کنار دیوار آجری حضیرةالقدس [حظیرةالقدس] صف کشیدند افسر فرمانداری دقالباب کرد و طولی نکشید که سرایدار در را بروی او گشود و پس از اینکه مأموریت خود را بدربان تذکر داد سربازان وارد محوطه حظیرةالقدس شدند.

در آنموقع بغیر از دربان سه زن و پنج مرد مسافر در اطاقهای پانسیون زندگی میکردند. افسر بآنها دستور تخلیه اطاقها را داد و سربازان در قسمتهای مختلف مستقر شدند. یکساعت بعد فرماندار نظامی شخصاً باتفاق عدهای از افسران فرمانداری به حظیرةالقدس رفت. ابتدا افسران وارد سالن بزرگی که ۸ متر عرض و سی متر طول داشت شدند.

در این سالن عکسهای عباس افندی و سید محمدعلی باب و خواهر عباس افندی بدیوار نصب شده بود. در کنار این سالن یک کتابخانه کوچک وجود داشت که در آن انواع کتابهای بهائیت در قفسه چیده شده بود.

در گوشه دیگر نمونه مجلههای آهنگ بدیع و عکسهای کارکنان این مجله بچشم میخورد.

سالن کوچکتری که در کنار این سالن قرار داشت مخصوص اجتماع جوانان بهائی بود مأمورین فرمانداری پس از خروج از این سالن بسالن دایرهای شکل وسیعی که گنجایش عده زیادی را داشت و مرکز اجتماع عمومی بهائیان بود رفتند بدیوار این سالن جمله «یا بهاءالله» جلب نظر میکرد و آرم مخصوص بهائیان که بنام «اسم اعظم» نامیده میشود و غالبا زنان بهائی روی دستبند و انگشتر خود حک میکنند نصب شده بود.

حظیرةالقدس ۱۰۰۰۰ متر مربع مساحت دارد. در یک گوشه آن چند اطاق مخصوص مهاجرین و مسافرین و سرایدار ساخته شده است.

در باغ زیبا و پرگل حظیرةالقدس دو طاووس یک نر و دیگری ماده که بطاووسهای مقدس معروفند گردش میکردند. بطوریکه شایع است عمارت حظیرةالقدس که نزد شرکت سهامی ایران بیمه شده است از طرف دولت برای محل موزه اختصاص داده شود. بطوریکه یک مقام رسمی اظهار میداشت «دولت در نظر دارد لایحهای بمجلسین تقدیم دارد و دین بهائی را غیر قانونی اعلام کند.»

تلگرافات و نامهها

هنگامیکه غالب مردم از علت حقیقی اقدام دولت در مورد اشغال حظیرةالقدس بیاطلاع بودند نامهها و تلگرافاتی از طرف علمای اعلام و روحانیون انتشار یافت که تا اندازهای حقایق آشکار شد، یکی از این نامهها نامهای بود که حضرت آیتالله بروجردی بعنوان آقای فلسفی نگاشتهاند و در این نامه متذکر گردیدهاند که «اهم امور در اینمقام تسویه ادارات و وزارتخانهها و پستهای حساس مملکت است از این فرقه...»

سپس تلگرافی از طرف آیتالله بهبهانی به پیشگاه ملوکانه مخابره شده که در آن روز تعطیل حظیرةالقدس را «عیدی از اعیاد مذهبی» شناختهاند و آیتالله بهبهانی تلگرافی نیز برای آیتالله بروجردی فرستادند. روز بعد تلگرافی از حضرت آیت‌الله بروجردی بپیشگاه اعلیحضرت شاه مخابره شد که در آن آیت‌الله از اشغال حظیرةالقدس اظهار خوشوقتی میکردند و همچنین اظهار امیدواری مینمودند که فعالیت شدیدتری برعلیه بهائیان بعمل آید.

آیتالله بروجردی یک تلگراف به عنوان آیت‌الله بهبهانی مخابره کردند.

بالاخره پریروز سه شنبه تلگراف ذیل از طرف اعلیحضرت شاه بآیتالله بهبهانی مخابره شد:

جناب مستطاب حجةالاسلام حاجی میرزا سید محمد بهبهانی. تلگراف جنابعالی که مشعر بر تهنیت و ادعیه خالصانه بود ملاحظه شد و موجب خرسندی و امتنان گردید بطوریکه مکرر از ما شنیدهاید همیشه خود را باجرای مقررات اسلام موظف دانسته و ادامه این توفیق را از خداوند متعال خواهانیم. ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۴ شاه

 

[نوشته در زیر عکس بالا]

در سالن بزرگ حظیرةالقدس بالای تریبون عکس تمام قدی نصب بود که وقتی از یکی از حضار سئوال شد گفت عکس حضرت عبدالبهاست. روی تریبون هم عکس زن مسنی بود که گفتند عکس دختر عبدالبهاست. در این عکس افسران فرمانداری نظامی در محلی که تابلو نصب شده بود دیده میشوند.

 

[نوشته در زیر عکس پائین]

در این عکس فرمانداری نظامی و افسران فرمانداری پس از بازدید از در خروجی حظیرةالقدس خارج میشوند. عمارت حظیرةالقدس که اراضی آن از ده تا سیهزار متر تخمین زده شده امروز متری سیصد تومان قیمت دارد و سند مالکیت آن بنام «ولیالله ورقا» است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]