[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] روشنفکر

[تاریخ:] ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۸

[شماره:] ۲۹۷

 

میگویند طی یکسال اخیر گروه زیادی از افراد پیرو فرقه بهائی با خانواده خود بخارج از کشور رفته و اینعده اکثراً در اتریش بسر میبرند. در یکسال اخیر اتریش بعنوان پایگاه جدیدی برای بهائیان تعیین شده است و هم اکنون بیش از دویست خانوار ایرانی که همه بهائی هستند در آنکشور بسر میبرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]